„Czas odnowy – Wielkanoc inna niż wszystkie?”

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny przewodnik internetowy po wybranych zwyczajach i obrzędach Wielkiej Nocy na Podkarpaciu. Niestety w tym roku wiele z tych pięknych tradycji nie będzie celebrowanych z powodu zaistniałej sytuacji. Tym bardziej pragniemy pielęgnować pamięć o nich w formie jaka akurat jest najbardziej dostępna.

Istotę Świąt Wielkanocnych, które obchodzimy w okresie wiosennym, stanowią dwa związane ze sobą elementy: odrodzenie się życia człowieka poprzez śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa, oraz przyrody – po zimowej martwocie.
Ich kulturotwórcze znaczenie przejawia się w bogatej obrzędowości i związanej z nią pobożności ludowej. Początkowo świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego trwało cały tydzień, zaś od końca XI w. obchody te ograniczono do trzech dni, by ostatecznie zarządzenie papieskie z 2. połowy XVIII w. skróciło je do dwóch dni, co trwa do czasów współczesnych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym regionalnym dziedzictwem związanym z okresem wielkanocnym. 

http://www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/czas-odnowy

 

Skip to content