Nieodkryte. Śladami Franciszka Kotuli

Zadanie pn. „Nieodkryte. Śladami Franciszka Kotuli” – kwota 30 000 zł

Głównym celem zadania była dokumentacja terenowa, która w zestawieniu z muzealnymi materiałami archiwalnymi będzie stanowić w przyszłości podstawę do realizacji wystawy związanej z postacią założyciela Muzeum – Franciszka Kotuli, jego dorobkiem i spuścizną w kontekście współczesnych działań podejmowanych przez Muzeum. Działania dokumentacyjne zrealizowano w wybranych miejscowościach Podkarpacia eksplorowanych w czasie obozów prowadzonych przez Franciszka Kotulę w latach 1957-1969.

Projekt „Nieodkryte. Śladami Franciszka Kotuli. Badania terenowe” był realizowany w terminie 15.07.2020-31.10.2020 przez Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Teren był eksplorowany przez 8 badaczy, zarejestrowano  wywiady i pozyskano materiały m.in. z miejscowości: Harta, Mrzygłód, Giedlarowa, Majdan Sieniawski, Suchodół, Jasło, Głogów Małopolski, Tyczyn, Rzeszów, Wola Zarczycka, Wierzawice, Wysoka. Realizowane zadanie miało na celu wznowienie dokumentacji terenowej, związanej z postacią Franciszka Kotuli-założyciela muzeum oraz prowadzonymi przez niego badaniami terenowymi w latach 1957-1969. Założeniem było pozyskanie materiałów w formie audio, foto, video przez powołany w ramach zadania zespół badaczy. Ich istotnym elementem było dotarcie do ostatnich już z żyjących osób, które znały bądź były współpracownikami badacza i nagranie wywiadów oraz dotarcie i udokumentowanie pamięci miejsc, ludzi, obiektów, zjawisk które w sposób szczególny cieszyły się zainteresowaniem Franciszka Kotuli. Zgromadzony w wyniku prowadzonych działań materiał źródłowy został zdeponowany w Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie i stanowi dopełnienie archiwaliów zgromadzonych w latach 1956-1975.

Na podstawie zgromadzonych materiałów archiwalnych oraz pozyskanych w ramach projektu powstał scenariusz tematycznych zajęć muzealnych.

Poszukiwacze opowieści
Cykl zajęć i narzędzi edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-10 lat, opracowany w ramach projektu pt. Nieodkryte. Śladami Franciszka Kotuli.

Franciszek Kotula należy do najwybitniejszych badaczy kultury ludowej i jest ważną postacią na terenie Podkarpacia. Przed i po II wojnie światowej docierał do najdalszych miejsc Rzeszowszczyzny, poznawał mieszkańców wsi i miasteczek, zapisywał ich wspomnienia, zwyczaje, obrzędy i muzykę. Ze zgromadzonych opowieści i przedmiotów tworzył początki muzeum etnograficznego, które aż do dziś jest ważnym punktem na kulturalnej mapie Rzeszowa. Rok 2020 r. to rok jubileuszu – nasze muzeum świętowało 120-letnią rocznicę urodzin Kotuli. Z tej okazji zainicjowano projekt badawczo – edukacyjny pt. Nieodkryte. Śladami Franciszka Kotuli, który jest wspierany i finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten jest podsumowaniem kulturotwórczej roli Franciszka Kotuli w rejonie Podkarpacia. Finalnym elementem działań jest opracowanie cyklu zajęć i zaprojektowanie narzędzi edukacyjnych dla szkół, instytucji kultury i lokalnych ośrodków, zajmujących się kształceniem dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Scenariusze i narzędzia, możliwe do wykorzystania zarówno w trybie off jak i online, muzeum udostępni edukatorom i placówkom oświatowym bezpłatnie.

Cykl zajęć pt. Poszukiwacze opowieści – śladami Franciszka Kotuli został opracowany po to, aby najmłodsi mogli poznać postać Franciszka Kotuli i jego dziedzictwo, a także by mogli zainspirować się pasją odkrywcy, która towarzyszyła badaczowi przez całe życie. Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się również kim właściwie jest etnograf, czym się zajmuje i jakich narzędzi potrzebuje do pracy? Dowiedzą się także, do czego mogły służyć dawne przedmioty użytkowe, które Kotula przez lata kolekcjonował i opisywał wraz ze swoimi współpracownikami. Na koniec najmłodsi sami wyruszą w teren – ku prawdziwej przygodzie i własnym odkryciom.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną cykl pt. Poszukiwacze opowieści – śladami Franciszka Kotuli będzie miał swoją premierę wiosną 2021 roku. Najciekawsze realizacje będą wyłaniane i nagradzane przez nasze muzeum. Więcej informacji przekażemy już wkrótce, tymczasem zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku.

 

Poszukiwacze opowieści – śladami Franciszka Kotuli. Cykl zajęć i narzędzi edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Scenariusz, koncepcja, ilustracje: Monika Michaluk
Opracowania graficzne: Jakub Basara / Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Koordynator projektu: Elżbieta Dudek-Młynarska / Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Projekt jest wpierany i finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych”

 

Skip to content