REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Regulamin muzealnych zajęć edukacyjnych i warsztatowych

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem muzealnych zajęć edukacyjnych i warsztatowych jest Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie.
 2. Zajęcia edukacyjne i warsztatowe prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach pracy muzeum.
 3. Zajęcia edukacyjne trwają do 60 minut, zaś w przypadku zajęć warsztatowych do 90 minut (lub tak jak podano w opisie).
 4. Zajęcia edukacyjne i warsztatowe odbywają się na salach ekspozycyjnych lub w sali edukacyjnej Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, przy ul. Rynek 6.
 5. Dla grup przyjezdnych muzeum nie zapewnia miejsca postojowego.

 

REZERWACJA GRUP

 1. Rezerwacji zajęć edukacyjnych i warsztatowych dokonuje się telefonicznie pod nr tel. (0-17) 862 02 17 lub osobiście w muzeum.
 2. Rezerwacji zajęć edukacyjnych i warsztatowych należy dokonać co najmniej tydzień przed planowaną wizytą w muzeum.
 3. Rezerwacje zajęć edukacyjnych i warsztatowych dokonane z dużym wyprzedzeniem należy potwierdzić minimum trzy dni przez ustaloną wizytą w muzeum.
 4. Wskazane jest, aby osoba dokonująca rezerwacji podała swój nr kontaktowy, który może zostać wykorzystany jedynie w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu w sprawie rezerwacji. Podanie numeru jest dobrowolne. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności obowiązującej w Muzeum, pod adresem: http://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/polityka-prywatnosci/
 5. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób w przypadku zajęć edukacyjnych i warsztatowych.
 6. Zamawiający muzealne zajęcia edukacyjne i warsztatowe ponosi koszty zgodne z cenami podanymi na stronie internetowej muzeum. Nauczycielom oraz opiekunom przysługuje zwolnienie z opłat wstępu do muzeum.
 7. Zajęcia edukacyjne i warsztatowe można odwołać co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem.
 8. Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu zamówionych zajęć, o czym ma niezwłocznie poinformować zamawiającego.
 9. Rezerwacja zajęć edukacyjnych i warsztatowych jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

UCZESTNICTWO

 1. Za zachowanie i dyscyplinę uczestników zajęć edukacyjnych odpowiada nauczyciel (opiekun grupy).
 2. Nauczyciel bądź opiekun grupy zobowiązany jest przebywać na sali, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne.
 3. W przypadku nagannego zachowania bądź uszkodzenia mienia muzeum prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo do ich przerwania a w uzasadnionych przypadkach do dochodzenia kosztów naprawy lub rekompensaty finansowej.
 4. Organizator ma prawo odwołać zamówione zajęcia edukacyjne w przypadku, gdy grupa spóźni się 20 minut od ustalonej godziny i nie poinformuje o tym prowadzącego zajęcia.
 5. Na terenie muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia i picia.
 6. W czasie zajęć edukacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów i aparatów. Pamiątkowe zdjęcia wykonywane są tylko przed lub po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 7. Muzeum ma prawo do wykorzystania wizerunków uczestników zajęć edukacyjnych na zasadach określonych w art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231).
Skip to content