TRADYCJE WIELKANOCNE PODKARPACIA. Badania Terenowe

Celem projektu jest wznowienie prowadzonej w latach 1956-65, 967-86 dokumentacji terenowej w zakresie obrzędowości dorocznej. Dokumentacja obrzędowości wielkanocnej prowadzona była w latach 1958-75.

Planowane w 2019 r. działania mają na celu przeprowadzenie dokumentacji tradycji wielkanocnych na terenie Podkarpacia w formie dokumentacji fotograficznej, audio, video oraz wywiadów terenowych. Zebrany podczas eksploracji terenu materiał źródłowy stanowić będzie dopełnienie zbioru muzealiów zgromadzonych przez zespół badaczy kierowany przez Fr. Kotulę (założyciela Muzeum) w w.w okresie, na które składają się zarówno źródła piśmienne, wywiady dźwiękowe oraz kolekcja fonograficzna folkloru muzycznego, najstarsze nagrania pochodzą z lat 40.

Elementem działania jest także zakup archiwaliów uzupełniających kolekcję muzealną. tj. dwa zeszyty z zapiskami sprzed 1939 r. autorstwa Fr. Kotuli , strojów dokumentujących tradycje Straży Grobowych oraz eksponatów z grupy plastyki obrzędowej.