ARCHIWUM

Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie gromadzi w swych zbiorach materiały archiwalne (rękopisy, fotografie, negatywy, grafiki, nagrania  fonograficzne, cyfrowe i video) z zakresu etnografii i dziedzin pokrewnych.

 

W Archiwum Materiałów Terenowych znajduje się dokumentacja zebrana podczas obozów badawczych, kwerend oraz wywiady prowadzone z mieszkańcami wsi. Dużą część zbiorów Archiwum stanowią „Teki Kotuli”, obejmujące dorobek naukowy Franciszka Kotuli, przekazany w spadku Muzeum.

W depozycie Archiwum znajdują się również inne materiały dotyczące F. Kotuli, jego korespondencja, brudnopisy, materiały zebrane w terenie, wycinki prasowe.

W zbiorach znajdują się m.in.  fotografie z Zakładu Fotograficznego E. Janusza, fotografie archiwalne udostępnione przez osoby prywatne oraz fotografie zbierane przez etnografów podczas badań terenowych. Osobny zbiór stanowi dokumentacja rysunkowa.

Ze zbiorów Archiwum mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Zbiory udostępniane są na miejscu w Muzeum, po wcześniejszym (min. jednodniowym) zgłoszeniu i ustaleniu terminu wizyty. W celach studyjnych i naukowych zbiory udostępniane są na miejscu bezpłatnie.

 

Jakiekolwiek publikowanie materiałów czy też przesyłanie ich drogą mailową oraz prośby o wykonanie kwerend archiwalnych wymagają pisemnej zgody Dyrekcji Muzeum oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem.

 

Zgłoszenia i zapytania należy kierować telefonicznie lub mailowo:

mzydron@muzeum.rzeszow.pl

lub

jsos@muzeum.rzeszow.pl

 

Zapraszamy w godzinach otwarcia Muzeum.

 

 

Skip to content