REGULAMIN ZWIEDZANIA

Regulamin zwiedzania Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i jego oddziałach odbywa się w ustalonych przez Dyrektora godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące:
  – zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych,
  – oferty przewodnickiej i edukacyjnej
  – informacji o cenach biletów
  są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie Muzeum.
 3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu, paragonu fiskalnego lub zaproszenia.
 5. Nabycie biletu oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu przez zwiedzającego.
 6. W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków (także na dziedzińcu) działa sieć monitoringu.

Zasady zwiedzania

Art.2.

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być proszone o opuszczenie Muzeum.
 4. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni lub szafkach depozytowych, z których korzystanie jest bezpłatne.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum i jego oddziałów.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 7. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie ekspozycji do godziny zamknięcia obowiązującej w Muzeum i jego oddziałach.
 8. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
  – palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
  – wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych,
  – dotykania eksponatów, siadania na meblach,
  – fotografowania z użyciem statywu, lamp błyskowych oraz filmowania.
 9. Fotografowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego (bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu); wykonywanie i wykorzystywanie fotografii i filmów przedstawiających eksponaty oraz wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
  Z uwagi na możliwość nieposiadania przez Muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.
 10. Podczas zwiedzania ekspozycji prosimy o nierozmawianie przez telefony komórkowe.

Wejście w życie regulaminu 

Art. 3

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 11.05.2017 r. na podstawie Zarządzenia Nr 12/2017 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 2. W sprawach skarg i wniosków dotyczących zasad zwiedzania w Muzeum, przyjmuje Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w poniedziałki w godzinach od 13 do 15.

 

Skip to content