Z Sandomierskiej Puszczy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli,
Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
zaprasza do udziału w konferencji:
„Z Sandomierskiej Puszczy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty”

 

 Termin: 19 październik 2023 r.
Miejsce: Hotel Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, Rzeszów

Termin składania abstraktów: 10.09.2023 r.
Ogłoszenie programu konferencji: 15.09.2023 r.
Termin nadsyłania artykułów do druku: 28.02.2024 r.
Adres składania zgłoszeń: promocja@muzeum.rzeszow.pl

 

W roku 2023 przypada 40. rocznica śmierci Franciszka Kotuli, wybitnego badacza m.in. dziejów  i kultury mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej. W 1962 roku opublikował on pionierskie opracowanie dotyczące Lasowiaków pt. „Z Sandomierskiej Puszczy”, do którego nawiązuje tytuł konferencji. Konferencja zorganizowana w 2022 r. przez Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, zatytułowana „Lasowiacy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty” udowodniła konieczność kolejnych spotkań o charakterze naukowo-sprawozdawczym dotyczącym tego zagadnienia. Tegoroczne wydarzenie, będące jego kontynuacją,  będzie doskonałą okazją do promowania i popularyzowania kulturowego dziedzictwa grupy etnograficznej Lasowiaków oraz przyczyni się do wzrostu i umocnienia tożsamości lokalnej i regionalnej na obszarze województwa podkarpackiego.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora kultury, edukacji i instytucji naukowo-badawczych oraz twórców i animatorów kultury. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie tematyki  współcześnie prowadzonych badań nad dziedzictwem kulturowym regionu oraz działań popularyzujących lokalne i twórcze inicjatywy w tym zakresie. Przewidziane są wystąpienia prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe regionu, zajmujących się dziedzictwem materialnym i niematerialnym Lasowiaków oraz terenów położonych na obszarze dawnej Puszczy Sandomierskiej. W trakcie jednodniowej konferencji przewidziano trzy panele, podczas których badacze przedstawią wyniki swych badań oraz zaprezentowane zostaną komunikaty dotyczące działań mających na celu promowanie dziedzictwa grupy etnograficznej Lasowiaków. Po każdej z części panelowej zaplanowano czas na dyskusję.

Obszary tematyczne konferencji:

  • sylwetki badaczy i regionalistów zajmujących się dziedzictwem obszarów dawnej Puszczy Sandomierskiej;
  • człowiek i środowisko (znaczenie i wykorzystanie sąsiedztwa lasu i sieci rzecznych);
  • rzemiosła drzewne i zajęcia związane z obszarem leśnym i rzecznym;
  • przestrzeń i wspólnota (inicjatywy podejmowane dawniej i współcześnie w celu zachowania tradycji i zwyczajów);
  • sacrum i profanum (dawna i współczesna religijność ludowa oraz system dawnych wierzeń Lasowiaków);
  • ludzie z Puszczy (twórcy ludowi i artyści związani z terenem)
  • źródła i ich współczesna reinterpretacja

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz przesłanie go na adres: promocja@muzeum.rzeszow.pl

 

Program konferencji:

9.00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości
9.15 – 11.45 – I Panel (cztery wystąpienia, dyskusja)
11.45-12.15 – przerwa kawowa
12.15 – 14.45 – II Panel (cztery wystąpienia, dyskusja)
14.45 – 15.15 – przerwa kawowa
15.15 – 17.45 – III Panel (cztery wystąpienia, dyskusja)

 

Skip to content