Wielkanoc – wiosna

Na zdjęciu samotna wierzba na polu, na tle zachodzącego słońa

WIERZBA

„Wierzbowe drzewo – gdzie posadzisz, tam wyrośnie” Salix, czyli wierzba występuje w około 300 odmianach, w większości w postaci krzewiastej....

BOCIAN W KULTURZE LUDOWEJ

Jednym z ptaków, który najbardziej kojarzy nam się z polską wsią jest bocian biały. Nic w tym dziwnego, skoro 66%...

19 MARCA – DZIEŃ ŚW. JÓZEFA

„Święty Józef kiwnie brodą, idzie zima na dół z wodą” W Polsce przez całe wieki bardzo gorliwie wypełniano zalecenia Kościoła...

25 MARCA – ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ROZTWORNEJ

25 marca w kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Święto to wprowadzono w kościele wschodnim już w V w....

1 KWIETNIA – PRIMA APRILIS

„PRIMA APRILIS ALBO NAJPIERWSZY DZIEŃ KWIETNIA DO ROZMAITYCH ŻARTÓW MODA STAROLETNIA….” Wacław Potocki Najstarsze jej ślady wskazują perskie święto radości,...

23 KWIETNIA – ŚW. WOJCIECHA I JERZEGO

Tego dnia zwykle kończono wszystkie ważniejsze prace w polu (rozpoczęte w Zwiastowanie). W praktyce gospodarczej oznaczało to zakończenie okresu wiosennego....

PIERWSZY WYGON BYDŁA

Cała zimę bydło spędzało w ciasnych i dusznych stajniach, w bardzo ciężkich warunkach. Z powodu opóźniającej się wiosny i braku...

25 KWIETNIA – ŚW. MARKA

Zwyczaje związane z dniem św., Marka świadczą, że był kiedyś uważany za koniec wiosny gospodarczej. Do tego dnia powinny już...

KU CZCI MATKI BOŻEJ. O MAJÓWKACH NA PODKARPACIU

Maj z uwagi na budząca się do życia przyrodę miał w obrzędowości ludowej szczególne miejsce, natomiast w kościele katolickim jest...

4 MAJA, WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA

Według przekazów św. Florian urodził się ok. 250 r. na terenie dzisiejszej Austrii. Był dowódcą wojsk cesarza Dioklecjana, stacjonował wraz...

1 2
Skip to content