Konferencja naukowa: Rośliny lecznicze w nauce i kulturze 3. Edycja

TERMIN I MIEJSCE:

24–26 maja 2024 r.,
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c w Rzeszowie

 Rośliny i leki pochodzenia roślinnego są przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy prowadzących prace w zakresie nauk przyrodniczych, ale także są problemem badawczym w naukach humanistycznych i społecznych. Te nurty badań rzadko się spotykają, konfrontują czy dopełniają. Wysiłki zbliżenia nauk eksperymentalnych, np. fitochemii i farmakologii z badaniami historycznymi i społecznymi w zakresie ziołoznawstwa i ziołolecznictwa podejmowała profesor Barbara Kuźnicka w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk od lat 80. XX wieku. Do tych wysiłków nawiązuje tytuł konferencji, która jest adresowana do badaczy reprezentujących antropologię kulturową, historię nauki, historię medycyny, historię farmacji, historię botaniki i archeobotaniki, językoznawstwo, farmakognozję, botanikę farmaceutyczną, rolnictwo, leśnictwo i inne dyscypliny.

Pełny program konferencji: https://etnofarmacja.pl/program

Organizatorzy: Instytut Historii Nauki PAN, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski.

 

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Nowiny, nowiny24, SuperNowości24, VIP Biznes & Styl

 

Wydarzenie dofinansowane z Budżetu Województwa Podkarpackiego.

Skip to content