ALLELUJA ! Chrystus Zmartwychwstał! – Wielki tydzień dzień po dniu

Śledząc Wielki Tydzień dzień po dniu, przedstawimy tradycje naszego regionu. Opowiemy o tym, jak dawniej obchodzono Wieki Post, dlaczego był to czas karania winowajców oraz na jakim instrumencie można było grać w tym okresie. Rozwiążemy kilka zagadek związanych z obrzędami wielkanocnymi, m.in.: dlaczego święcimy chrzan, kto strzela z beczki ulanowskiej i czym barwiono dawniej jajka. W drugiej części zajęć wykonamy świąteczną dekorację na wielkanocny stół.

GRUPY ZORGANIZAOWANE

Termin: MARZEC 2024
Bilet: 25 zł/os.
Zapisy tel. 17 862 02 17
Wiek uczestników: I – VIII klasa szkoły podstawowej
Czas trwania: ok. 45 – 60 minut

Podstawa programowa: historia – uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy, język polski – uczeń kształtuje podstawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej, plastyka – uczeń poznaje dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, rozumie znaczenie twórczości ludowej

Skip to content