„Poszerzamy horyzonty – turystyka osób z niepełnosprawnościami w Polsce”

W ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – turystyka osób z niepełnosprawnościami w Polsce” we współpracy z Fundacją Szansa – Jesteśmy Razem, w oddziałach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie zostało umieszczonych 12 nadajników systemu YourWay Beacon, które sygnalizują swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay.

Nadajniki służą do nawigowania w pomieszczeniach lub terenie, ułatwiając niewidzącym samodzielne poruszanie się, co ułatwia im funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Dostarczają informacje tekstowe, odczytywane syntetycznym głosem, wprost z telefonu użytkownika. Aplikacja YourWay jest dostępna za darmo zarówno dla systemów Android jak i IOS. YouWay to odpowiedź na postanowienia programu „Dostępność Plus”, według którego wszystkie obiekty publiczne muszą być dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Dzięki temu przedsięwzięciu, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie mieści się w ogólnopolskiej bazie YourWay, z której korzystają osoby z niepełnosprawnościami. Potencjalny turysta planując wycieczkę będzie miał nasz obiekt na liście obiektów turystycznych.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych w Polsce oraz zwiększenie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym założeniem jest udostępnienie turystyki osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności osobom słabowidzącym, niewidomym, a także niwelowanie barier architektonicznych i informacyjnych.

Zadanie publiczne pn. „Poszerzamy horyzonty – turystyka osób z niepełnosprawnościami w Polsce” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skip to content