Prezentacja wydawnictwa „LASOWIACY. Znaki przeszłości – narracje i konteksty”

Zapraszamy na spotkanie promujące nową publikację pokonferencyjną.

18 października o godzinie 13.00
w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, przy ul. 3 Maja 19
Wydawnictwo jest pokłosiem ubiegłorocznej konferencji o tym samym tytule i zawiera 18 niezwykle ciekawych artykułów dotyczących dziedzictwa materialnego i niematerialnego, historii, kultury, a także aktualnego stanu badań oraz perspektyw wykorzystania dziedzictwa grupy etnograficznej Lasowiaków.
Serdecznie Zapraszamy !
Wydawnictwo zostało sfinansowane z Budżetu Województwa Podkarpackiego
Skip to content