Śladami Baal Szem Towa

Już w najbliższy czwartek o godz. 17:00 zapraszamy na kolejny wykład z cyklu spotkań pt.

„Z antropologią po Karpatach – poznaj sąsiada zza wododziału”.

Tym razem wykład „Śladami Baal Szem Towa: Kształtowanie przestrzeni żydowskiej w wyobrażonym krajobrazie Karpat w XX w.” poprowadzi dr Vladyslava Moskalets.

________________________________________________________

Wykład poświęcony będzie obecności Żydów w dyskusjach dotyczących regionu Karpat. Od XIX wieku polscy i ukraińscy etnografowie byli zaintrygowani mieszkańcami Karpat, dążąc do włączenia lokalnej ludowości do własnej kultury narodowej. Uznając wielokulturowy charakter regionu, i koncentrując swoje zainteresowania na Hucułach, czy Bojkach, etnografowie często nie zauważali Żydów, lub traktowali ich kulturę jak obcą. Etnografia żydowska pojawiła się dopiero w okresie międzywojennym, na czele instytutem YIVO. Dla Chaima Chajesa z YIVO, który badał punkty styczne folkloru żydowskiego i ukraińskiego, kluczową rolę w spajaniu Żydów z krajobrazem Karpat odgrywał lider chasydyzmu, Baal Szem Tow.
Serdecznie zapraszamy!

Skip to content