Stanisław Tabisz artysta wszechstronny…

Stanisław Tabisz, któremu dedykowana jest wystawa „Powrót do raju. Spotkanie” urodził się w 1956 r. w Domaradzu, zmarł w 2021 r. w Krakowie.  Był absolwentem Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej (1962-1971) oraz Państwowego  Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Grafiki (1977-1978) oraz na Wydziale Malarstwa (1978-1982). Dyplom magisterski zrealizował w pracowni prof. Juliusza Joniaka w 1982 r. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką, scenografią, krytyką sztuki. Był autorem artykułów i recenzji publikowanych w rozmaitych czasopismach i wydawnictwach.

W latach 1983-1988 występował w kabarecie Piwnica pod Baranami. Realizował scenografię do koncertów Zbigniewa Preisnera. Był członkiem oraz sekretarzem Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków (1993-1999), a także prezesem ZPAP Okręgu Krakowskiego trzech kadencji (2002-2014). Był laureatem kilku nagród, m.in. Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza (w 2018 r.).

W 2005 r. otrzymał  tytuł profesora, a od 2000 r. prowadził Pracownię Malarstwa 2 na Wydziale Grafiki. Był również Dziekanem Wydziału Grafiki ASP w Krakowie (2002-2008), a także dwukrotnie rektorem Akademii Sztuk pięknych w Krakowie (kadencje 2012-2016 oraz 2016-2020).

Był autorem ponad 65 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Polsce i za granicą. W trakcie wakacji prace tego artysty zobaczyć można na wystawie czasowej „Powrót do raju. Spotkanie”.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content