WESELNY SUWENIR – Warsztaty z Okazji Dnia Kobiet

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet. Z tej okazji zapraszamy do naszego Muzeum na chwilę relaksu, połączoną z praktyczną nauką wykonywania szyszek weselnych.

  1. Weselny suwenir” – warsztaty szyszek weselnych.

Warsztaty skierowane są dla osób dorosłych, w tym  do członków zespołów obrzędowych pragnących podtrzymywać zapoczątkowaną przez Adelę Filip z Chmielnika i popularną niegdyś w Rzeszowskiem tradycję wypieku szyszek figuralnych pełniących funkcję weselnego podarku pary młodych dla gości weselnych.

Warsztaty poprowadzi – Elżbieta Filip-Drąg

Wraz z zanikiem tradycyjnej kultury ludowej, giną zwyczaje i obrzędy, a wraz z nimi pewne akcesoria i przedmioty które im stale towarzyszyły. Zaliczamy do nich m.in. pieczywo obrzędowe. Wypiekane z ciasta, były pewnymi symbolami, znakami. Pełniły określoną funkcję – zwykle magiczną. I choć ich właściwa rola  w wielu wypadkach straciła swój pierwotny sens, to ślady tych pierwotnych znaczeń są jeszcze uchwytne.

Stałym atrybutem wesela rzeszowskiego było pieczywo obrzędowe – szyszki i kołacze  zwane korowajami, piekła je swaszka. Pieczywo było symbolem sytości i dostatku. Płodnościowa symbolika  chleba w obrzędzie weselnym objawiała się m.in.  w postaci małych chlebków do obsypywania panny młodej oraz gości. Najczęściej przedstawiały one ptaszki i lalki z zaznaczona płcią męską . Obsypywano nimi pannę młodą, co miało zapewnić jej dostatek i urodzaj. Obsypywano również nimi dzieci, co miało świadczyć o zamożności gospodarzy. Obecnie zastąpiły je drobne pieniądze, ryż – na szczęście.  Z czasem wspomniane „wypieki” zwane później szyszkami przybrały formę prezentu- pamiątki, który otrzymywał każdy z uczestników wesela. W zależności od regionu różniły się formą.

W okolicach Rzeszowa rozpowszechniła je i utrwaliła Adela Filip  (1933-2020) z Chmielnika k. Rzeszowa, która nauczyła się robienia szyszek od swojej matki. Były to szyszki kolczate i kurki wiązane -symbol szczęścia, wykonywane z pszennego ciasta, którymi zdobiono kołacz. Z czasem Adela Filip zaczęła wykonywać szyszki bardziej współczesne w formie, stanowiące jej własne kompozycje złożone z orzechów, żołędzi (symbolu męskości), szyszek sosnowych i tradycyjnych kurek będące swoistymi dziełami sztuki ludowej. Zyskały one wielką popularność i stały się nieodzownym elementem wesela. Obecnie tradycje wypieku szyszek przejęła po swej ciotce Elżbieta Filip-Drąg z Borówek, która przekazuje tę tradycję swoim córkom. Rola ciasta obrzędowego, tj. szyszek i korowaja nie została zapomniana  i szczątkowo utrzymuje  się w lokalnej społeczności.

Warsztaty odbędą się w najbliższą niedzielę 12.marca br., godz. 13.00,

Muzeum Etnograficzne im. Fr. Kotuli w Rzeszowie, Rynek 6

Koszt uczestnictwa w warsztatach – 25 zł/os.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content