Wzór Podkarpacki – 2. odsłona

29 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie odbędzie się prezentacja 2. odsłony projektu Fundacji Rzeszowskiej – „Wzór Podkarpacki” połączona z wystąpieniami zaproszonych gości nt. kreatywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego we współczesnych praktykach artystycznych.

Wzór Podkarpacki jest dedykowany wszystkim, którzy zapragną poznać niezwykły świat ludowych kształtów, kolorów i kryjących się za nimi znaczeń.

Obszar województwa podkarpackiego w kontekście dziedzictwa kulturowego, to różnorodna mozaika kultur, którą tworzyło wiele grup etnograficznych.

Materialne przejawy aktywności minionych pokoleń zachęcają do poznania, ale również inspirują do działania. Autorzy „Wzoru Podkarpackiego” postanowili popularyzować wyjątkowe dziedzictwo, a zarazem wspierać kreatywne projekty, w których bogactwo regionalnych wzorów będzie stanowić punkt wyjścia do twórczych poszukiwań.

Na stronie internetowej wzorpodkarpacki.pl zostanie zaprezentowanych 40 nowych wzorów wybranych przez etnografów ze zbiorów podkarpackich muzeów. Będą im towarzyszyć opisy podkreślające specyfikę przedmiotów – nośników przeróżnych motywów. Do twórczego wykorzystania zostaną udostępnione również wzory opracowane graficznie w taki sposób, aby można je było wykorzystać podczas projektowania tkanin, odzieży, biżuterii, książek oraz innych przedmiotów.

Należy podkreślić, że realizacja „Wzoru Podkarpackiego” przez Fundację Rzeszowską nie byłaby możliwa bez entuzjazmu i wsparcia merytorycznego pracowników podkarpackich instytucji kultury. W realizację projektu do tej pory zaangażowały się następujące instytucje kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie.

 

29.11.2022 r.

godz. 17.00
Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, Rynek 6

Organizator: Fundacja Rzeszowska
Partner: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Kurator projektu „Wzór Podkarpacki” – Paweł Kraus
Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego

Agenda spotkania

17.00-17.15
Paweł Kraus, „Dziedzictwo zamienione na krzywe – komu to potrzebne? Prezentacja rezultatów 2. edycji projektu Wzór Podkarpacki”

Dyskusja

 

17.30-18.00
Małgorzata Wisz, „O wartościowej współpracy garncarzy z projektantami na przykładzie działań podejmowanych przez Ośrodek Garncarski >>Medynia<< w Medyni Głogowskiej”

Dyskusja

 

18.15-18.45
Patrycja Longawa, „Nie tylko >>Plakaty na Podkarpaciu<<. Projektanci graficzni wobec lokalnych historii”

Dyskusja

 

19.00-19.30
Agnieszka Ciura, „Ludowość i wzornictwo podkarpackie we współczesnej sztuce — prezentacja na przykładzie realizacji projektu artystycznego pt. >>Obyczaj wyszyty tradycją<<”

Dyskusja

Skip to content