Franciszek Kotula – „Świadek historii”

22 listopada 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii” laureatom XI edycji, wśród których znalazł się także
patron naszego muzeum – Franciszek Kotula. Został on uhonorowany pośmiertnie za swoją niezwykłą działalność w zakresie szerzenia wiedzy i pamięci o naszym dziedzictwie i historii.

To honorowe wyróżnienie przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii” uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. (źródło: https://ipn.gov.pl/)

Nagrody honorowe otrzymali także:

– Barbara Krystyna Janczura
– Tomasz Róg
– Mariusz Skiba
– Michał Jan Stręk
– Magdalena Szczepańska

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom !

Franciszek Kotula - zdjęcie portretowe

Franciszek Kotula – zdjęcie portretowe

 

Skip to content