7 października- Matki Bożej Różańcowej

7 października w Kościele katolickim obchodzone jest Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Święto to zostało ustanowione w rocznicę bitwy pod Lepanto.

 

Wygrana ta zakończyła zagrożenie turecką ekspansją i prześladowaniami Chrześcijan na terenie Italii. Nim wrogie sobie siły spotkały się na wodach Zatoki Patraskiej, papież Pius V wezwał wiernych do odmawiania różańca.

 

Siły chrześcijańskie składały się z ok. 208 galer i 6 galeasów (większych i wolniejszych od galer), wspartych przez mniejsze statki. Otomanie wystawili 230 galer i 56 galeot (małych i szybkich galer). Zagorzała walka trwała cały dzień.  W tym samym czasie ulicami Rzymu kroczyła procesja odmawiając różaniec, prowadzona przez Ojca Św. Na czele procesji niesiono obraz Matki Boskiej Śnieżnej pochodzący z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie.

 

Po czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników. Jednocześnie przegrana Turków postawiła granice ich morskiej potędze i aspiracjom terytorialnym.

 

Do zwycięstwa pod Lepanto przyczyniła się raptowna zmiana kierunku wiatru przyjęta za cudowną ingerencję Matki Boskiej będącą konsekwencją modlitwy Różańcowej. Od tego czasu obraz Matki Boskiej Śnieżnej złączył się na stałe z nabożeństwem różańcowym i otrzymał nazwę Matki Boskiej Zwycięskiej. Papież Pius V dekretował święto Matki Boskiej Zwycięskiej, które w 1572 r. , Grzegorz XIII przemianował na święto Matki Boskiej Różańcowej, a w roku 1833 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie “Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, natomiast w 1835 r. zalecił, by w kościołach modlono się na różańcu przez cały październik.

 

Kult Matki Bożej Różańcowej znalazł wyraz w ikonografii, nie wykształcił się jednak nowy typ wizerunku Maryi. Zaadoptowano już te istniejące, wyposażając je w insygnia nabożeństwa różańcowego. Najbardziej popularne są wizerunki maryjne nawiązujące do schematu Niewiasty Apokaliptycznej, pochodzącej z wizji św. Jana.  Druga grupa przedstawień ukazuje scenę przekazywania różańca św. Dominikowi (lub innym świętym dominikańskim) przez Matkę Boską. Jest Ona ukazywana z Dzieciątkiem na rękach, w postaci stojącej (lub wychylającą się z obłoków).

Inna grupa obrazów oparta jest na typie Maryi Orędowniczki wiernych- adorowanej przez wiernych wszelkich stanów, rozdającej im sznury różańca.

 

Wielkim kultem odznaczał się obraz Matki Bożej Pocieszenia znajdujący się w kaplicy Sanktuarium w Leżajsku, będący kopią obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie.

 

W innym znanym Sanktuarium – w Borku Starym k. Rzeszowa – wizerunek Matki Bożej przekazującej różaniec św. Dominikowi zobaczyć można na jednym z ołtarzy bocznych.

 

W Rzeszowie znajduje się Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, gdzie m.in. na witrażu przedstawiony jest wizerunek patronki parafii. Kościół ten 7 października obchodzi odpust.

 

W zbiorach Muzeum znajdują się przedstawienia nawiązujące do kultu Matki Bożej Różańcowej.

 

Skip to content