ANITA ANDRZEJEWSKA – OUTSIDE IN – Rzeszowski Weekend Fotografii

„Cykl Outside In tworzą fotografie oddalone od siebie w czasie i przestrzeni, powstałe w ciągu kilku lat, na czterech kontynentach: w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Obrazy układają się w nie linearny ciąg wydarzeń, wyjętych ze swoich kontekstów, w osobistą, wewnętrzną narrację, utkaną z przetworzonych motywów świata zewnętrznego. Zaczynamy od widoku z okna, który symbolicznie łączy wewnętrzne z zewnętrznym, a potem wędrujemy przez otwarte przestrzenie, napotykając motywy mówiące o przemijaniu, śmierci, wolności, obecności, nieobecności i tajemnicy. Od jednego do drugiego zdjęcia prowadzi jakiś szczegół czy motyw, w podobny sposób, jak działa pamięć lub sny – jedno wspomnienie prowadzi do następnego, poprzez szczegół lub nastrój, a te połączenia są często nieoczywiste.

Outside In to eksploracja własnej jaźni, która według Junga składa się ze świadomej osobowości, cienia jednostki oraz nieświadomości kolektywnej. Wewnętrznie generowane myśli, doświadczenia i sny na jawie, nocne śnienie zawierają elementy pamięci świeżej i dawnej. Nie jest to prosty zlepek wspomnień. Poprzez przeplatanie się elementów pamięci z podobnymi motywami, emocjami i obrazami dochodzi do syntezy nowej treści, czego efektem są doświadczenia, przepełnione obiektami, wydarzeniami i strukturą narracyjną, nigdy w rzeczywistym świecie nie napotkanymi. To one tworzą wewnętrzny pejzaż jednostki.”

Anita Andrzejewska

Skip to content