EtnoPodkarpackie. Projekt pilotażowy

Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pt. „EtnoPodkarpackie”. Celem głównym zadania jest rozpoczęcie prac nad upowszechnieniem wiedzy o zróżnicowaniu i bogactwie kulturowym Podkarpacia, docelowo w formie prezentacji internetowej na mapie regionu, powiatów, gmin i miejscowości, w której prezentowane będą w nowoczesnej, dostępnej dla każdego mieszkańca formie (zdiagnozowane w trakcie prowadzonych prac zasoby etnograficzne województwa podkarpackiego w jego obecnych granicach administracyjnych
w kontekście występujących na danym terenie tradycyjnych form kultury regionalnej).
Projekt będzie wspierał potrzebę zachowania i popularyzacji bogactwa kulturowego regionu, budowy lokalnej i regionalnej tożsamości, w oparciu o solidne podstawy naukowe, badawcze oraz zgromadzone zasoby podkarpackich instytucji kultury.
Na 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie pilotażowych badań terenowych w powiecie leżajskim. Badania obejmą teren 43 miejscowości z 4 gmin wiejskich zlokalizowanych na terenie ww. powiatu.
Projekt będzie realizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

Skip to content