Św. Jerzy, drzeworyt, Płazów, 1838 r.

Skip to content