9 LUTEGO 2022 – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ETNOGRAFII, ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w dn. 26 października 2019 roku ustanowiono, że 9 lutego będzie Ogólnopolskim Dniem Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. W tym dniu w 1895 roku w sali ratusza we Lwowie z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny powołano Towarzystwo Ludoznawcze, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

W 2022 roku Organizatorzy zachęcają do udziału akcji Wielka Mi Rzecz, która ma na celu prezentację za pomocą krótkiego filmu rzeczy pamiątkowych, nietypowych (albo typowych), ważnych lub obdarzanych sentymentem. Nagrany materiał zostanie wyemitowany na kanale PTL w serwisie YouTube.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook.

Z okazji rocznicy ogłoszona została trzecia edycja Konkursu im. Antoniego Kaliny, która przyznawana będzie w trzech kategoriach:
• kategoria I: książka o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej,
• kategoria II: wystawa o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej,
• kategoria III: wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej.
Regulamin nagrody dostępny jest na naszej stronie: https://ptl.info.pl/…/421,Konkurs-im-Antoniego-Kaliny…
Oraz drugą edycję Nagrody im. Zofii Sokolewicz:
• na najlepszą pracę magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno-kulturowej.
Konkurs ogłaszamy w ramach powstałej w 2021 r. inicjatywy PTL, KNE PAN, PIA i KE PAU – Młoda Antropologia – której celem jest szerzenie idei edukacji otwierającej, wspieranie, promowanie oraz rozwijanie zainteresowań badawczych młodych adeptów i adeptek antropologii, którzy współtworząc jej horyzonty, projektują jej przyszłość.
Regulamin nagrody dostępny jest na naszej stronie: https://ptl.info.pl/…/422,Nagroda-im-Zofii-Sokolewicz…
Zapraszamy do udziału!
Zachęcamy również do zgłaszania inicjatyw podejmowanych w ramach Młodej Antropologii i opatrywanie ich logiem MA, które można pobrać ze strony PTL: https://ptl.info.pl/…/422,Nagroda-im-Zofii-Sokolewicz…
Koordynatorem programu Młoda Antropologia jest dr hab. prof. UWr Katarzyna Majbroda
kontakt: katarzyna.majbroda@uwr.edu.pl
Patronat medialny: Forum Akademickie
Plakat Konkurs Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Edycja III
Skip to content