Powstała zimową porą… kapliczka z Jawornika Niebyleckiego

Zwiedzających Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie „wita” – wisząca w korytarzu na wprost wejścia – wykonana z drewna wyjątkowa kapliczka. Przyciąga uwagę niezwykle rozbudowaną formą i precyzją wykonania. Nasuwa się pytanie: Kto jest jej autorem?

Na to pytanie usiłował znaleźć odpowiedź Franciszek Kotula. Wspomnieć należy w tym miejscu, że ów eksponat jest wynikiem intensywnych badań terenowych prowadzonych przez tego muzealnika. Kapliczka ta usytuowana była pierwotnie na terenie wsi Jawornik Niebylecki (gm. Niebylec). Nieznany jest jej wykonawca oraz dokładna data powstania. Przeprowadzając rozmowy ze starszymi wiekiem mieszkańcami Jawornika Niebyleckiego Franciszek Kotula uzyskał trochę danych o niej. Udało mu się ustalić m. in., że pochodzi ona z 4. ćwierci XIX w.

W swojej publikacji „U źródeł” patron naszego muzeum zamieszcza informację o powstaniu tej kapliczki: „Została wykonana przez wędrownego rzeźbiarza, który za „przezimowanie” go (z kątem, wyżywieniem i niewątpliwie marnymi groszami na tytoń do fajki), dokonał tego dzieła. Mimo braku wielu elementów (zabranych przez dzieci do zabawy) przechodzący obok poznawał całe życie Chrystusa, w pojęciu ludowego rzeźbiarza”.

Muzeum pozyskało ten obiekt drogą zamiany za nową kapliczkę, którą na zamówienie wykonał Władysław Chajec, rzeźbiarz ludowy z Kamienicy Górnej w listopadzie 1964 r.

Zapraszamy do zwiedzania naszego muzeum – zobaczyć tu można niejeden z obiektów będących rezultatem wędrówek etnograficznych Franciszka Kotuli po drogach i bezdrożach rzeszowskiego Pogórza!

Skip to content