Wyszyte tradycją

Wystawa czasowa czynna  od 9 grudnia 2021 do końca maja 2022 r.

Na wystawie można zobaczyć malarstwo Agnieszki Ciury oraz wyszyte przez nią makatki, wzorowane na ludowych. Cykl obrazów zatytułowany „Obyczaj wyszyty tradycją”, prowadzący odbiorcę przez rok obrzędowy. Ma on na celu propagowanie piękna obrzędowości religijnej, obyczajów i tradycji, polskiej wsi. Projekt ten skupia się na zapisie tradycji Podkarpacia za pomocą sztuki i rzemiosła. Do realizacji kompozycji malarskich posłużyły m. in.  elementy rekonstrukcji kobiecego stroju rzeszowskiego z Muzeum. Autorka poprzez dzieła malarskie oraz wyszywanie makatek pragnie zaszczepić młodemu pokoleniu zainteresowanie tradycją regionalną i zmotywować do pogłębiania wiedzy na jej temat.

Agnieszka Ciura (ur. w 1996 r.) ukończyła Instytut Sztuk Pięknych UR – specjalność malarstwo i rysunek. Dyplom zrealizowany w pracowni Malarstwa Monumentalnego pod kierownictwem prof. Tadeusza Boruty został wyróżniony nagrodą główną XII edycji konkursu im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Artystyczny ISP UR. Agnieszka Ciura jest laureatką kilku konkursów międzynarodowych, m. in. w Moskwie i Pekinie. Uczestniczka projektów artystyczno-naukowych, plenerów malarskich i wystaw zbiorowych. Zajmuje się malarstwem, kostiumografią, krawiectwem i haftem.

Projekt jest realizowany w ramach stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2021 r.

Fot.: Eliasz Dyrow

Skip to content