Orędownik w sprawach beznadziejnych

Św. Juda Tadeusz – święty ostatniej nadziei

Jego święto obchodzone jest 28 października, razem ze świętem Szymona Apostoła, z którym razem miał odbywać wędrówki misyjne (w kościele wschodnim jego święto przypada na 19 czerwca).

Imię Juda znaczy tyle, co „godny czci”. Św. Juda miał przydomek Tadeusz – wyraz ten znaczy tyle, co „odważny”.  Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła, dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym. Był jednym z krewnych Jezusa. Przypisywane mu imię i godność „brata Pańskiego” wzięło się z przekonania, że należał do rodziny Jezusa przez swoją matkę, choć nie wiadomo, jaki stopień pokrewieństwa łączył Go z Jezusem (prawdopodobnie jego matką była Maria, żona Kleofasa, o której wspominają Ewangelie).

Św. Juda Tadeusz zostawił piękny List, który należy do ksiąg Pisma Świętego. To dowodzi, że był on człowiekiem wykształconym. Język św. Judy jest jędrny i plastyczny.

Hegezyp, który żył w wieku II podaje, że Apostoł był żonaty, gdy przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, podobnie jak św. Piotr. Późniejsze świadectwa głoszą, że św. Juda po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w Palestynie, w Syrii, w Egipcie i Mezopotamii – niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Śmierć męczeńską miał ponieść w Libanie lub w Persji.

Relikwie św. Judy Tadeusza mają się obecnie znajdować w Rzymie, w Bazylice św. Piotra, w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Imię Tadeusz należy u nas do często spotykanych. Ikonografia przedstawia św. Judę Tadeusza z pałką lub włócznią w ręku, od których miał ponieść śmierć męczeńską. Przedstawia także świętego z obrazem Pana Jezusa. Według bowiem legendy miał on wizerunkiem Pana Jezusa uzdrowić Króla Abgara w Edessie.

Postać tego świętego możemy zobaczyć na wielu obrazach znanych malarzy, jak m.in. Francisco de Zurbarán czy Georges de La Tour. Niemniej słynni El Greco czy Jose (Jusepe) de Ribera również podejmowali temat św. Judy Tadeusza.

Wśród chrześcijan powszechnie jest przekonanie, że śpieszy z pomocą w sprawach beznadziejnych, choć może właściwsze byłoby stwierdzenie, że w sprawach trudnych.

W Polsce w wielu kościołach odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. W rzeszowskim kościele farnym takie nabożeństwo odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 8.30.

 

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA W CIĘŻKIM STRAPIENIU

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy.

O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, Ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

 

Skip to content