KONKURS „KORZENIE I SKRZYDŁA”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek oraz UNESCO.

Do głównych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi należy badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego mieszkańców obszarów wiejskich. Jedną z form realizacji tej misji jest wspieranie badań naukowych nad kulturą i dziedzictwem polskiej wsi, czemu ma służyć konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską – „Korzenie i skrzydła”.

Konkurs kierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych.

Celem   konkursu   jest   popularyzacja   wyników  oryginalnych   badań  naukowych   poświęconych   kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie ich do kontynuacji badań w tym zakresie.`

Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji na: www.nikidw.edu.pl

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.

Serdecznie zapraszamy!

Plakat Korzenie i skrzydła - konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Skip to content