Konferencja „Tradycje kulinarne polskiej wsi”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konferencji poświęconej tradycjom kulinarnym wsi polskiej.

Konferencja zorganizowana będzie z myślą o  Kołach Gospodyń Wiejskich, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konferencja@nikidw.edu.pl do dnia 8-go listopada br.

Więcej informacji na: www.nikidw.edu.pl

Skip to content