KONKURS! CARPATHIA ETNO DESIGN

Zajmujesz się projektowaniem, rysunkiem, wzornictwem lub grafiką? Jesteś spragniony nowych inspiracji? Weź udział w konkursie CarpathiaEtnoDesign, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

 

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu oryginalnego wzoru nawiązującego do tradycji wzorniczych pogranicza polsko-słowackiego i mieszkańców dawnych Karpat. Przyjrzyj się twórczości Łemków, Bojków, Pogórzan, Dolinian, ludności Sarisa, Zemplina i Zamagurie i zaprojektuj swój własny wzór, czerpiąc inspirację od jednej z tych kultur lub kilku z nich.

 

Prace można składać do 10.07.2021 r.! Zwycięski projekt zostanie wyłoniony przez komisję konkursową złożoną między innymi z ekspertów etnografii i designu. Laureaci zaprezentują swoje prace na uroczystej gali finałowej a zwycięski wzór zostanie wykorzystany do stworzenia „szkatułek karpackich”. Znajdą się w nich przedmioty codziennego użytku, które także będą oznakowane zwycięskim wzorem. Weź udział w konkursie i razem z nami chroń przed zapomnieniem bogate dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego!

 

Regulamin konkursu oraz inne szczegółowe informacje poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU:

https://drive.google.com/file/d/1y-__Od8fDzfTqLvx5_i9RmoPeF2WY4NM/view?usp=sharing

 

ZAŁ. 1 – KARTA IDENTYFIKACYJNA

https://drive.google.com/file/d/1zN6zPlWneXhWVf8-FnvK53j0E9RLSo4g/view?usp=sharing

 

ZAŁ. 2 REGULAMINU

https://drive.google.com/file/d/14mGIaal6BunK-L80zKhuqMATa5gvqDjE/view?usp=sharing

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „EtnoCarpathia” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Skip to content