Chrystus Zmartwychwstały

Święta Wielkanocne są czasem zgłębiania tajemnicy Zmartwychwstania i podążania z ufnością za Panem Jezusem. Częścią obchodów tego Święta jest Rezurekcja (z łac. – oznacza zmartwychwstanie), uroczyste nabożeństwo w Kościele katolickim, które połączone jest z procesją. Odbywa się ono przede wszystkim w celu obwieszczenia światu dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.  Podczas procesji niesiona jest monstrancja z hostią, krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego.

Taka właśnie figura Chrystusa Zmartwychwstałego znajduje się w zbiorach naszego Muzeum. Wyrzeźbiona została w drewnie, prawdopodobnie w XIX w., wykonawca nieznany – prawdopodobnie jest to dzieło miejscowego stolarza. Według tradycji używana była podczas procesji w okresie Wielkanocy. Pochodzi zapewne ze starego kościoła parafialnego w Głogowie Małopolskim (rozebranego w 1879 r.). W późniejszym czasie znajdowała się w kapliczce, tzw. „Studzience”, usytuowanej na północno – zachodnim krańcu cmentarza, która we wnętrzu kryje studnię otoczoną ceglaną cembrowiną.

Z miejscem tym związana jest legenda, wg której Matka Boża objawiła się na tzw. Piasku dwóm żebrakom i przekazała, aby miejscowi panowie z Głogowa wybudowali w miejscu zjawienia kapliczkę. Gdy postawiono ją ok. 1766 r., w pobliżu wytrysnęło źródło, a jego woda okazała się cudowna. W czasie odpustów po tę wodę zjeżdżali się ludzie z okolicznych wiosek, obmywali chore miejsca, a z wdzięczności za uzdrowienie wrzucali do studni drobne monety (przy czyszczeniu studni ok. 1875 r. wydobyto trzy garnce monet, które zostały potem użyte do odlania dzwonu).

W archiwum fotograficznym Muzeum znajduje się zdjęcie tej kapliczki wykonane w 1932 r.   Autorem tej fotografii jest prawdopodobnie Kazimierz Nitka urodzony 23 listopada 1907 r. w Głogowie Młp., nauczyciel gimnazjalny, absolwent UJ, którego pasją była historia i fotografowanie. Jako pierwszy z głogowian zainteresował się badaniem przeszłości miasta, napisał cykl artykułów zatytułowany „Z najstarszych dziejów Głogowa”, który w 1933 r. ukazywał się w rzeszowskiej prasie, a dwa lata później został w całości wydany drukiem. Natomiast efekty drugiej jego pasji można do dzisiaj podziwiać w postaci zdjęć przedstawiających widoki Głogowa w latach 20. i 30. XX w. Stanowią one cenną dokumentację przeszłości miasta. Prawdopodobnie jest to jedno z wykonanych przez niego zdjęć.

Figura ta opisana została w katalogu wystawy „Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci”. Wystawę będzie można zwiedzać do końca maja. Zapraszamy gdy tylko będzie to możliwe!

 

 

Skip to content