Muzeum Etnograficzne w Lokalnej Grupie Wsparcia, projekt ARTISTIC

Grafika

Na bazie współpracy zawiązanej w ramach projektu ARTISTIC  @projectARTISTIC i w oparciu o zawarte w dniu 30 grudnia 2020 r. wielostronne porozumienie regionalnych instytucji i organizacji reprezentujących województwo podkarpackie, sformalizowano funkcjonowanie Lokalnej Grupy Wsparcia na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Aktywność grupy opiera się na połączeniu potencjału i doświadczenia podmiotów działających w regionie w celu wsparcia lokalnych depozytariuszy i instytucji w podejmowaniu inicjatyw służących zachowaniu, rozwojowi i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także w zapewnieniu finansowania i zwiększeniu trwałości przedsięwzięć realizowanych w tym obszarze tematycznym. Lokalna Grupa Robocza swą aktywnością będzie wspierać funkcjonowanie i nadawać kierunek przyszłym działaniom dwóch Punktów Wsparcia NDK (niematerialnego dziedzictwa kulturowego) utworzonych przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. @RARR.Rzeszow i przy Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław  –  Przeworsk.

Lokalną Grupę Roboczą tworzą obecnie przedstawiciele Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie wraz z Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Estrady Rzeszowskiej, Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie wraz z Etnocentrum w Krośnie, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław  –  Przeworsk oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Logotypy Stowarzyszenia MOF i RARR

Skip to content