30 lat minęło…

Dzień 17 września większości Polaków kojarzy się z tragicznymi wydarzeniami (1939 r.!).

Jednak w przypadku roku 1990 w 17. dniu tego miesiąca miała miejsce wyjątkowa uroczystość – otwarcie Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Było to możliwe po zakończeniu długotrwałych (trwających od 1980 r.) prac remontowych i adaptacyjnych prowadzonych w kamienicy Rynek 6. Po przeprowadzce bogatych zbiorów, archiwum i pracowni rozpoczęły się prace nad realizacją ekspozycji – wówczas były to wystawy strojów ludowych Rzeszowiaków i Lasowiaków oraz dawnej rzeźby ludowej (piętro), a także niewielka wystawa poświęcona Franciszkowi Kotuli (parter).

Wielką zasługą ówczesnego dyrektora Muzeum Okręgowego – Tadeusza Aksamita (z pełnym oddaniem angażującego się w „zdobywanie” reglamentowanych w tamtych czasach materiałów budowlanych) było, że w okresie powszechnego kryzysu w placówkach kultury, udało się otworzyć muzeum, którego potrzebę w Rzeszowie widziano już w trakcie obchodów rocznicy Grunwaldu w 1910 roku.

Nadanie nowo otwartej placówce muzealnej imienia Franciszka Kotuli było uhonorowaniem człowieka, nazwanego często „rzeszowskim Kolbergiem”. Oddając się mrówczej pracy, Kotula zrobił chyba wszystko, co był w stanie w swoim pracowitym życiu dokonać dla badań nad budownictwem ludowym, meblarstwem, garncarstwem i innymi rzemiosłami wiejskimi, nad tradycjami przemysłów leśnych, a zwłaszcza nad folklorem słownym i muzycznym dawnej Rzeszowszczyzny.

Od 30 już lat nasze muzeum zaprasza w swoje podwoje wszystkich, którym bliskie są wartości tradycyjnej kultury ludowej.

Skip to content