Muzeum otwarte dla zwiedzających od 20 maja 2020

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie od dnia 20 maja 2020 zostaje otwarte dla zwiedzających.

W związku z koniecznością zachowania ściśle określonego rygoru sanitarnego, dla zwiedzających udostępnione zostają przestrzenie ekspozycyjne znajdujące się w Budynku Głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Muzeum Etnograficznym.
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa pozostaje zamknięte dla zwiedzających do czasu wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo sanitarne.

Informujemy, że zmianie uległy także godziny otwarcia:

Muzeum Etnograficzne im F. Kotuli będzie czynne dla zwiedzających w godzinach:
wtorek – piątek: 10:00-17:00,
niedziela: 12:00-18:00

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz jego oddziałów w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii COVID-19

Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i jego oddziałach odbywa się w ustalonych przez Dyrektora godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące:
  – zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych,
  – oferty przewodnickiej i edukacyjnej
  – informacji o cenach biletów
  są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie Muzeum.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.
 4. Przy wejściu do Muzeum (kasie biletowej) umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk (do wykorzystania zarówno przed wejściem, jak i po zakończeniu zwiedzania).
 5. Preferowaną formą płatności za zakup biletów wstępu oraz zakupy w sklepiku muzealnym jest  karta płatnicza z zachowaniem możliwości płacenia gotówką.
 6. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 7. Sprzedaż biletów jest dopuszczalna w sytuacji dostępności wolnych miejsc. Każdorazowo informacje o możliwości zakupu biletu i zwiedzania Muzeum udzielane są w kasie biletowej Muzeum.
 8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu, paragonu fiskalnego lub zaproszenia.
 9. Każdy zwiedzający zobowiązany jest do stosowania wytycznych uwzględniających obecną sytuację epidemiczną związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej tj. korzystania z płynu dezynfekcyjnego, zachowania odstępów (2 metry od innych osób), zakrywania nosa i ust (maseczki, chusty, szale, przyłbice).
 10. Nabycie biletu oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu przez zwiedzającego.
 11. W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków (także na dziedzińcu) działa sieć monitoringu.

Zasady zwiedzania

Art.2.

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
 2. Łączna liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać na terenie Muzeum w celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego to:
 1. w budynku głównym (3 Maja 19) – 20 osób
 2. w Muzeum Etnograficznym (Rynek 6) – 5 osób
 3. w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa (Rynek 11) – 2 osoby
 1. Muzeum zwiedza się indywidualnie, przy czym jednorazowo do sal ekspozycyjnych wpuszczanych jest nie więcej niż 5 osób.
 2. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji.
 3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 4. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być proszone o opuszczenie Muzeum.
 5. Korzystanie z szatni zostaje ograniczone wyłącznie do pozostawiania okryć zmoczonych deszczem i parasoli oraz deponowania plecaków i dużych toreb w szafkach, które są regularnie odkażane. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum i jego oddziałów.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 8. Zwiedzający proszeni są o korzystanie z wydzielonych toalet wyposażonych w środki dezynfekcyjne.
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części obiektu. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w czasie zakupu biletu.
 10. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze zwiedzania niektórych eksponatów. Sytuacja, w której następuje wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 11. Zwiedzający proszeni są o opuszczenie ekspozycji do godziny zamknięcia obowiązującej w Muzeum i jego oddziałach.
 12. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
  – palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
  – wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych,
  – dotykania eksponatów, siadania na meblach,
  – fotografowania z użyciem statywu, lamp błyskowych oraz filmowania.
 13. Fotografowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego (bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu); wykonywanie i wykorzystywanie fotografii i filmów przedstawiających eksponaty oraz wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
  Z uwagi na możliwość nieposiadania przez Muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.
 14. Podczas zwiedzania ekspozycji prosimy o nierozmawianie przez telefony komórkowe.
 15. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Muzeum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym przysługuje zwrot kosztu biletów.
 16. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników. Ewakuacja będzie prowadzona przez pracowników Muzeum.

Wejście w życie regulaminu 

Art. 3

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 20.05.2020 r. na podstawie Zarządzenia 21/2020 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 2. W sprawach skarg i wniosków dotyczących zasad zwiedzania w Muzeum, przyjmuje Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w poniedziałki w godzinach od 13 do 15.

 

Skip to content