Straż Grobowa w Wysokiej (gm. Łańcut)

Tradycję wystawiania Straży Grobowej zainicjował w 1983 r. Stanisław Wrona z Husowa który przeprowadził się do Wysokiej w 1969 r. Początki Straży Grobowej można zauważyć podczas zmiany proboszcza. Kiedy Ksiądz Edward Śnieżek objął parafię w Wysokiej, dopytywał o Straże Grobowe i zachęcał do wystawiania takiej warty. Jej brak odczuwał również Stanisław Wronie (ur. w 1930 r.), który pamiętał Straże Grobowe z młodości spędzonej w Husowie (tam wcześniej występowała tradycja wystawiania Straży Grobowej złożonej z członków Straży Ogniowej). Stanisław Wrona zachęcił oddział Strażaków do wystawiania warty przy Grobie Pańskim, uzupełniając ich mundury (pozyskane z Husowa) o chełmy, szable i „lancówki”. Pierwsze mundury nawiązywały do czasów Księstwa Warszawskiego. Doświadczenie zdobyte podczas parady Turków w Grodzisku Dolnym wpłynęło na stworzenie w Wysokiej oddziału „z prawdziwego zdarzenia”. Na wzór mundurów Turków z Rogóżna uszyto nowe mundury. Efekt jest taki, że Straż Grobowa dziś  składa się z dwóch zgrupowań. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej uświetniają uroczystości wielkanocne w granatowych mundurach, a Turki w zielonych mundurach.

Oba oddziały wkraczają do kościoła w Wielki Piątek po złożeniu Pana Jezusa do grobu. Biorą udział w Liturgii Wielkiej Soboty. Warta przy Grobie Pańskim trwa do momentu, kiedy podczas Liturgii Wielkiej Soboty Ksiądz wypowie słowa „Chrystus Zmartwychwstał”. Asystują jeszcze w Niedzielę podczas Rezurekcji po której dają pokaz musztry. Bierze w niej udział także Orkiestra Dęta (również założona przez Stanisława Wronę w 1984 r.), która gra wszystkie pieśni o Zmartwychwstaniu.

Oddział co roku jeździ na przegląd Straży Grobowych.  Dawniej Turki spotykały się również przy innych okazjach (takich jak Boże Ciało, czy prymicje). Teraz uświetniają jedynie uroczystości wielkanocne. Orkiestra dęta natomiast, uczestniczy w różnych uroczystościach kościelnych (takich jak Boże Ciało, prymicje, wyświęcanie biskupa Adama Szala, który pochodzi z Wysokiej), państwowe (np. 11 listopada) oraz lokalne (np. dożynki, Dni Kultury itp.)

Przez lata próby Turków i Orkiestry Dętej odbywały się w domu u Państwa Wronów. Wszyscy synowie zostali wcieleni w ich szeregi. Stanisław Wrona, człowiek o wielkiej charyzmie i pasji wojskowej oraz muzycznej, był nie tylko założycielem obu formacji, ale pomimo upływu lat i sił wspiera ją z wielkim zaangażowaniem, również finansowo.

W Wysokiej dla wielu młodych chłopaków wstąpienie do Straży Grobowej jest symbolem wkraczanie w dorosłe życie.

Materiały zebrane przez J. Sos podczas badań terenowych: „Tradycje wielkanocne Podkarpacia” w 2019 r. Fotografie pochodzą ze strony parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Walentego w Wysokiej, wykonał je R. Kluz.

Skip to content