26 marca -120 rocznica urodzin Franciszka Kotuli

120 lat temu, w dniu 26 marca 1900 r.w Głogowie Małopolskim, przyszedł na świat Franciszek Kotula – wielki pasjonat kultury ludowej, etnograf, historyk, twórca rzeszowskiego Muzeum i patron Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. O jego wyjątkowej pozycji świadczą zarówno prace publikowane jak i pozostawione rękopisy artykułów, książek oraz bogate archiwum materiałów terenowych przechowywane w siedzibie Muzeum.

Działalność muzealna była częścią jego aktywności. Nazwany „rzeszowskim Kolbergiem”po wojnie rozwinął niezwykle intensywną działalność badawczą – dla muzeum, ale też dla samego siebie – na terenie całego regionu rzeszowskiego, z naciskiem na  Puszczę Sandomierską, okolice Rzeszowa i Podgórze. Zbierał i badał wszystko: dokumenty pisane, przedmioty sztuki, w tym rzemieślniczej,stroje ludowe, narzędzia, wyposażenia wnętrz, interesował się kapliczkami, budownictwem świeckim i sakralnym, architekturą ludową, wymownymi znakami przeszłości – szczegółami topograficznymi w postaci fos, wałów ziemnych, miejsc pątniczych. Nigdy jednak w oderwaniu od ludzi, człowieka, regionu. Posiadał jednocześnie umiejętność wyszukiwania lokalnych informatorów i wydobywania od nich potrzebnych informacji.

Celem poszerzenia danych z badań terenowych urządzał tzw. obozy badawcze z udziałem studentów i naukowców z różnych ośrodków w kraju. Wszystkie te badania były szczegółowo dokumentowane i gromadzone nie tylko w Muzeum, ale także we własnym archiwum domowym. A wyniki badawcze, wynikające z nich problemy i postulaty znajdowały miejsce w artykułach sprawozdawczych, publicystycznych, opracowaniach studyjnych i w książkach.To wtedy stał się regionalistą w pełni tego słowa znaczeniu. Był historykiem wielu zjawisk społeczno- gospodarczych regionu, historykiem jego kultury, etnografem, czy wreszcie jak siebie nazwał „historykiem kultury ludowej”.

Zachęcamy do zapoznania się z jego życiorysem, który znajduje się na naszej stronie w zakładce: http://www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/franciszek-kotula/

UWAGA! W związku obecną sytuacją epidemiologiczną zaplanowane spotkanie wspomnieniowe poświęcone postaci Franciszka Kotuli odbędzie się w późniejszym terminie.

Skip to content