ZARZĄDZENIE w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020

DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE

z dnia 11 marca 2020 roku

 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19
w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

 

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374); art. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia  21 listopada 1996 roku  o  muzeach  (Dz. U. 2019, poz. 917); § 11 ust. 3 p. 3 Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie określonego w załączniku do uchwały nr X/174/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 22 lipca 2019 r., zarządza się co następuje:

 

§1. W dniach od 12 marca do odwołania Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających.

§2. Od 12 marca br. zawiesza się do odwołania wszystkie wydarzenia i imprezy w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

§3. Zamyka się od 12 marca do odwołania Czytelnię Biblioteki w Muzeum oraz Archiwum
w Muzeum Etnograficznym im. Fr. Kotuli w Rynku 6 – Oddziału Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie.

§4. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników Muzeum z interesantami z zewnątrz.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Skip to content