9 LUTEGO – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ETNOGRAFII, ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w dniu 26 października 2019 roku ustanowiono, że 9 lutego będzie Ogólnopolskim Dniem Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. W tym dniu w 1895 roku w sali ratusza we Lwowie z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny powołano Towarzystwo Ludoznawcze, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Ogólnopolskie obchody tego dnia zostały ustanowione w trudnym dla etnologii i antropologii momencie, zniknęły one bowiem z wykazu dyscyplin Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Propozycja wspólnych, corocznych obchodów tej dyscypliny przyczyniać się będzie do konsolidacji środowiska oraz podejmowania zintegrowanych działań na rzecz kontynuacji i upowszechniania dorobku wielu pokoleń etnolożek i etnologów oraz antropolożek i antropologów, a różne formy obchodów tego dnia będą sprzyjały widoczności przedsięwzięć etnograficznych, etnologicznych i antropologicznych nie tylko w przestrzeni akademickiej, lecz także w sferze publicznej.

Włączając się w obchody zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w niedzielę – 09.02.2020.

W programie:

12:30 – zwiedzanie wystawy stałej pt. „Na co dzień i od święta” wraz z przewodnikiem.

14:00 – pokaz filmu „Siła tradycji”
Film prezentuje sylwetki wybranych muzyków ludowych, którzy mimo zmiany realiów społeczno-gospodarczych podtrzymują dziedzictwo muzyczne pokoleń. Na uwagę zasługuje nieistniejąca już legendarna kapela Władysława Łobody określana niegdyś kapelą Polskiego Radia w Rzeszowie, która w latach 60-tych promowała muzykę ludową na antenie radiowej. Jej skład tworzyli muzykanci i śpiewacy z okolic Rzeszowa. Podobną sławą cieszyły się m.in. kapele; z Bud Łańcuckich, kapele Stachy i Swaty z Krosna, kapela Władysława Pogody z Kolbuszowej, kapela Sowów z Piątkowej i inne. Wiele z tych kapel już nie ma, ale w ich miejsce powstają nowe, jak np. kapela „Młoda Harta” z Harty czy „Młode Kurasie” z Lubziny, które jako piąte już pokolenie strzegą ludowych tradycji muzycznych naszego regionu.
Film powstał w ramach projektu „Muzyczny folklor Podkarpacia-badania terenowe” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. F.Kotuli w Rzeszowie. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

16:00 – pokaz filmu „Zapisane w terenie…”
Film poprzez wybrane sylwetki kolekcjonerów i wytwórców instrumentów ludowych ukazuje ciągłość oraz utrwala wciąż żywą tradycję wytwarzania instrumentów muzycznych na terenie dawnej Rzeszowszczyzny. Występują m.in.: Lucjan Kościółek, Władysław Wojtyna, Jerzy Panek, Marek Kruczek, Jan Malisz z kapelą.
Film powstał w 2016 r. w ramach projektu „Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe”, który został zrealizowany przez Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zapraszamy serdecznie!

Skip to content