ZOFIA RYDET. Zapis socjologiczny. Anno 1978-1990

„ZOFIA RYDET Zapis socjologiczny. Anno 1978-1990”
Ekspozycja obejmuje czterdzieści wybranych prac Autorki – wchodzących w skład całego cyklu, w części z terenu dawnego województwa rzeszowskiego.
Wystawa prezentowana w ramach nowego wydarzenia na kulturalnej mapie Rzeszowa Patrz!Szeroko – Rzeszowski Weekend Fotografii  – obejmujące szerokie spektrum tematów na pograniczu fotografii i pokrewnych sztuk wizualnych. Pięciodniowa formuła inauguracyjnej edycji projektu to m.in. wystawy fotografii oraz spotkania autorskie, warsztaty fotograficzne i przegląd portfolio prowadzone przez zaproszonych Gości.

O wystawie:

Podobnie jak większość twórców powojennych, autorka „Zapisu socjologicznego” do fotografii dochodziła drogą amatora: poprzez namiętne fotografowanie, spotkania, dyskusje, wzajemną krytykę w gronie zapaleńców. Może to właśnie sprawiło, że dzieło Zofii Rydet nie zna ograniczeń; wzięło się z potrzeby, nie z kalkulacji.

Już w wieku bardzo dojrzałym – w momencie sprecyzowania koncepcji Zofia Rydet miała 67 lat – zaczęła tworzyć swoje opus magnum: „Zapis socjologiczny”, cykl niemający odpowiednika w polskiej fotografii, gigantycznych rozmiarów portret ludzkiej rodziny we wnętrzu. Kontynuowała go wszędzie, gdzie się znalazła, przełamując własną słabość. „Zapis” to kilkanaście tysięcy negatywów, w olbrzymiej części niewykorzystanych, bo nie starczyło życia na pracę.

Pierwsze precyzyjne notatki autorki dotyczące prac nad „Zapisem socjologicznym” pochodzą z 1978 roku. Pierwszy pomysł na cykl powstał już w latach 60., jednak dość obszerny materiał fotograficzny z wcześniejszego okresu twórczości – w dużej mierze spełniający założenia „Zapisu” – nie został do niego włączony.

Na główny trzon całego zbioru – obrazy określane jako ujęcia kanoniczne – złożyły się wizerunki mieszkańców wsi i miast, powstałe w różnych rejonach Polski oraz za granicą. Łączy je ścisły rygor kompozycyjny. Ukazują ludzi – pojedynczo, w parach lub w grupie, na tle wybranej ściany ich mieszkania. Fotografie wykonano przy użyciu lampy błyskowej, z zachowaniem jak najszerszego obrazu całego wnętrza oraz jak największej głębi ostrości.

Cykl, na który złożyło się także kilka mniejszych, dopełniających zestawów fotografii („Obecność”, „Mit fotografii”, „Kobiety na progach”, „Zawody”), kontynuowany był przez artystkę aż do lat 90.

Partnerem wystawy jest Fundacja im. Zofii Rydet.

wernisaż: 26 września 2019 roku, czwartek, godz. 18.30
czas trwania wystawy: 26.09–20.10.2019
Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, Rynek 6

Skip to content