Słońcesław z Żołyni. Franciszek Frączek

Urodzony w 1908 roku w Żołyni. Po ukończeniu gimnazjum w Łańcucie rozpoczął studia na krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego i Xawerego Dunikowskiego. Pod wpływem Stanisława Szukalskiego wstąpił do „Szczepu Rogate Serce”, za co w 1929 roku został relegowany  z uczelni. Wraz z członkami tej grupy artystycznej wystawiał w najważniejszych miastach Polski oraz Chicago. Do śmierci realizował program „Rogatego Serca” polegający na  poszukiwaniu polskiego stylu w sztuce. Ze wszystkich uczniów Szukalskiego był najbardziej konsekwentny i najdalej poszedł  w realizacji założonych przez niego haseł.

Uprawiał malarstwo i rysunek. W czasie wojny organizował tajne nauczanie oraz współdziałał z ruchem oporu AK i BCh. Po wyzwoleniu brał udział w licznych wystawach środowiskowych i ogólnopolskich. Swą twórczość prezentował m.in. w warszawskiej Zachęcie oraz w krakowskim Pałacu Sztuki.

Oprócz twórczości artystycznej zajmował się również etnografią. Zebrał i opracował zbiór legend, związanych z ziemią łańcucką.  W życiu kierował się maksymą: „Jeśli zgubiłeś drogę i chcesz ją odnaleźć posłuchaj tętna ziemi, jeśli ogłuchłeś na jej głos, szukaj jej w mitach ludu”. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łańcucie, a także współtwórcą grupy artystycznej „Ziemia”. Zmarł w 2006 roku.

Wystawa ze zbiorów: Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, Muzeum- Zamek w Łańcucie, BWA w Rzeszowie oraz zbiorów prywatnych

wernisaż: 16 maja 2019 roku, czwartek, godz. 17.30
czas trwania wystawy: 16.05–08.09.2019
Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, Rynek 6

FOLDER DO PORANIA
   

 

Skip to content