(Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej- PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową (Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej. Organizatorami wydarzenia są: Sekcja Stroju Ludowego działająca przy ZG PTL, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

11.10.2019 (piątek)

09.00- 09.10 Powitanie i rozpoczęcie obrad
SESJA I, prowadzenie sesji: Aleksandra Paprot-Wielopolska
09.10-09.30 Klára Brožovičová, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

An Ethnological Probe into the Transmission of Tradition of Folk Costume Wearing in South Moravia (Czech Republic)

09.30-09.50

 

Elżbieta Piskorz-Branekova

Próby odtworzenia i reaktywacji stroju do dziś nienazwanego przez etnografów, a  noszonego  na  terenie obecnego powiatu wołomińskiego

09.50-10.10

 

Olena Kozakevych, Instytut Etnologii Państwowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

Kobiece nakrycia głowy w strojach ludowych Pokucia w końcu XIX – początku XXI w. – czepce ażurowe: tradycyjne techniki i cechy artystyczne, rekonstrukcja współczesna (w oparciu o materiały badań terenowych autorki)

10.10-10.30

 

Stanisława Trebunia-Staszel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Tego u nos nigdy nie było”. Rekonstrukcje i transpozycje w kontekście współczesnego stroju podhalańskiego

10.30-10.50 Anna Drożdż, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Archiwum fotograficzne PAE, czyli gdzie szukać inspiracji?

10.50-11.10 Dyskusja
11.10-11.30 Przerwa kawowa
SESJA II, prowadzenie sesji: Mariola Tymochowicz
11.30-11.50 Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Kamila Gillmeister, Fabryka Sztuk w TczewieTrudne rekonstrukcje stroju kociewskiego
11.50-12.10 Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Od podszewki. Rekonstrukcje strojów ludowych na przykładzie stroju bamberskiego i kościańskiego – uwagi praktyka

12.10-12.30 Paweł Całka, Urząd Gminy w Kołbieli

Przywrócenie kompletności stroju tradycyjnego z parafii Kołbiel, południowo-wschodnie Mazowsze

12.30-12.50

 

Anna Czachorowska, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Rekonstrukcja czy konstrukcja – uwagi do historii powojennych badań nad strojem Warmiaków i Mazurów

12.50-13.10 Aleksandra Paprot-Wielopolska, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”we Wrocławiu

Rekonstrukcje i kreacje strojów ludowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako przejaw kształtujących się tożsamości lokalnych i regionalnych

13.10-13.30 Dyskusja
13.30-15.00 Obiad
SESJA III, prowadzenie sesji: Anna Weronika Brzezińska
15.00-15.20

 

Katarzyna Ignas, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

Satysfakcjonująca praca u podstaw. Przykłady modeli strojów folklorystycznych estradowych zrekonstruowanych w oparciu o kolekcję strojów ludowych Muzeum w Przeworsku

15.20-15.40 Tymoteusz Król, Stowarzyszenie „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

„Te stroje to się nadają na Facebooka”. Kanoniczność poszczególnych elementów stroju wilamowskiego oczami jego użytkowniczek

15.40-16.00 Dorota Angutek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogóski

Ludowe stroje krajniackie a strój krajeński wytworzony współcześnie. Sprawozdanie z badań terenowych i archiwalnych 2017–2019

16.00-16.20 Mariola Tymochowicz, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przeobrażenia ludowych strojów scenicznych na Lubelszczyźnie

16.20-16.40 Dyskusja
16.40-17.00 Przerwa kawowa
17.00-19.00 WRASZTATY 
19.00-22.00 Kolacja

 

12.10.2019 (sobota)

09.00- 09.10 Powitanie i rozpoczęcie obrad
SESJA IV, prowadzenie sesji: Aleksandra Paprot-Wielopolska
09.10-09.30 Magdalena Fołta

Współczesne wykorzystanie elementów stroju i wzornictwa chazackiego

09.30-09.50

 

Justyna Majerska-Sznajder, Stowarzyszenie „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

„Bantuł, mantuł, ibercijer” czyli o współczesnym, wilamowskim stroju męskim

09.50-10.10

 

Alicja Gniazdowska

Czy piekielnica może być spódnicą?

10.10-10.30

 

Aleksandra Pluta, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Krajka jako element stroju

10.30-10.50 Patryk Rutkowski, ETNOszafa s.c Anna Piech, Patryk Rutkowski

Ekspansyjna tożsamość – strój na pograniczu lachowsko-pogórzańskim

10.50-11.10 dyskusja
11.10-11.30 przerwa kawowa
SESJA V, prowadzenie sesji: Mariola Tymochowicz
11.30-11.50 Grzegorz Ślesicki, Par. rzymsko-katolicka pw. św. Andrzeja Apostoła, Diecezja Płocka

Strój ziemi zawkrzeńskiej – przebieg rekonstrukcji, zdobnictwo i współpraca w zakresie popularyzacji

11.50-12.10 Maciej Jastrzębski, Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej

Opis stroju ludności Urzędowa i okolic na przełomie XIX i XX wieku – problemy współczesnego badacza strojów ludowych

12.10-12.30 Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi Opolskiej

Strój wspólnoty herrnhutów na przykładzie Gnadenfeld (Pawłowiczki) na Górnym Śląsku

12.30-12.50

 

Ewa Cudzich, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Strój górali Beskidu Śląskiego – trwanie, naśladownictwo, innowacja

12.50-13.10 Magdalena Toboła-Feliks, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze o/Cieszyn

Rekonstrukcje przeszłości a konstrukcje przyszłości – dwa spojrzenia na strój rozbarski

13.10-13.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji
13.30-15.00 Obiad
15.00-17.00 WARSZTATY
Skip to content