Cóż mi po wszystkim, gdym stracił Jezusa?

Już w najbliższy czwartek (tj. 11. 04. br) o godzinie 17:00 w naszym Muzeum odbędzie się spotkanie poświęcone śpiewom pasyjnym w żywej i ginącej tradycji Podkarpacia.

Będzie można usłyszeć i, co ważne, zaśpiewać tradycyjne pieśni wielkopostne na unikatowe, archaiczne (lub po prostu dawne) melodie pochodzące z różnych stron naszego regionu. Melodie te zaczerpniemy ze zbiorów terenowych Bartosza Gałązki, zaś teksty słowne – z druków ulotnych znajdujących się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, zebranych przez Franciszka Kotulę, a skatalogowanych przez Piotra i Natalię Wawrzkiewiczów w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie spotkania Bartosz i Piotr opowiedzą o swoich poszukiwaniach i badaniach.

Na spotkaniu opowiemy również o projekcie „Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe”, który zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 
Więcej informacji znajdziecie na stronie:
 
http://www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/2019/04/02/tradycje-wielkanocne-podkarpacia-badania-terenowe/

Wystąpią również: Stanisław Nogaj i zespół śpiewaczy Zosienki.

 

 

Skip to content