Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe cz. 2. Podsumowanie projektu.

Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie-Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie zaprasza na spotkanie podsumowujące zadanie  pn. „Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe” zrealizowane przy wsparciu  środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie rozpocznie się o godz, 12.00 w dniu 14.grudnia 2018 roku w budynku Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. (szczegóły programu poniżej).

Na fotografii: Orkiestra Dęta Dobrynin. 

 

 

Prowadzone w latach 2017-18 działania dokumentacyjne poświęcone zostały w przeważającej części problematyce działalności orkiestr dętych. W ramach zadania przeprowadzone zostały wywiady  z członkami orkiestr oraz zgromadzony został materiał w postaci fotografii i dokumentów archiwalnych dot. działalności orkiestr.

Spośród pozyskanych w 2018 roku  materiałów ikonograficznych największa wartość przedstawiają cyfrowe kopie czarno-białych zdjęć dokumentujące orkiestry dęte z Haczowa (1901), Odrzykonia (1906), Łopuszki Wielkiej (1913). Cenne są także kopie zdjęć czarno-białych z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych XX wieku ukazujące m.in.  działalność zespołów estradowych, orkiestr wojskowych i zakładowych orkiestr dętych. Fotokopie zdjęć kolorowych pochodzą najczęściej z lat 60-tych i dokumentują podobna działalność artystyczną. Ważną grupę źródeł ikonograficznych stanowią cyfrowe fotokopie materiałów nutowych. Sa to głównie rękopisy pojedynczych głosów orkiestrowych orkiestr dętych, tzw. marszówek. Niektóre z nich zawierają cenne zapisy repertuaru (np utwór Dzikowiak z repertyuaru Orkiestry Dętej z Tarnobrzega). Osobną grupę źródeł bezpośrednich tworzą nagrania audio-wizualne zawierające rejestracje artystycznych wykonań. Najcenniejsza z nich stanowi kopia filmu z jubileuszu 35-lecia Orkiestry Fabryki Śrub w Łańcucie, zawierające nagrania utworów muzycznych oraz przemówienia zarejestrowane w oryginalnym kontekście.

W 2017 roku w ramach realizacji I części zadania „Muzyczne Podkarpacie. badania terenowe” pozyskane zostało bogate archiwum nutowe a także pamiątki osobiste  oraz instrumenty muzyczne po Stanisławie Strzępku – muzyku i animatorze kultury z pow. strzyżowskiego, które  roku zaprezentowane zostały podczas ubiegłorocznej wystawy „Bijcie w kotły, w trąby grajcie” w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie.  Więcej o wystawie w zakładce: http://www.mp.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/owystawiemp

 

W kontekście orkiestr dętych polecamy artykuł Eweliny Grygier:„Instrumenty (nie)tradycyjne” zamieszczony na blogu „Tradycje muzyczne” prowadzonym przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

http://blog.tradycjemuzyczne.imit.org.pl/2018/11/30/instrument-nietradycyjny/

 

 

 

 

 

 

Skip to content