Katalog do wystawy stałej „Na co dzień i od święta”

Tytuł: Katalog wystawy stałej „Na co dzień i od święta”

Rok wydania: 2018

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych: Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym- oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego.

    

 

 

 

 

 

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Prezentowana książka w sposób rzetelny i ciekawy (a zarazem dostępny dla osób niebędących specjalistami!) przybliża wspaniałą mozaikę strojów ludowych charakterystycznych dla poszczególnych grup etnograficznych Rzeszowszczyzny. Dodatkowym atutem jest uczynienia swoistym jej patronem Franciszka Kotulę, bez działalności którego nie mielibyśmy dzisiaj dostępu do tak wielu materiałów opublikowanych i archiwalnych dotyczących Rzeszowszczyzny. Autorki publikacji w niezwykle ciekawy (a często i krytyczny) sposób podchodzą do materiału archiwalnego, wskazując na jego walory (jakim jest wiele etnograficznych szczegółów), jak i słabości (wskazując np. wybiórczość materiału). Atutem jest także odwoływanie się do prac wielu autorów i autorek, prowadzących badania na omawianym terenie od XIX wieku do czasów współczesnych.

Recenzowana praca składa się z czterech części, z których zasadniczą stanowią szczegółowe opisy poszczególnych typów strojów autorstwa znanej oraz cenionej specjalistki Elżbiety Piskorz-Branekovej. Ważnym uzupełnieniem jest tekst Marioli Tymochowicz, która osadza etnograficzne opisy w szerszym kontekście – krytycznych studiów nad współczesnymi kontekstami funkcjonowania strojów ludowych, dodatkowo przygotowując dla czytelników zestaw zaleceń dotyczących tego w jakiś sposób przystępować do rekonstrukcji strojów ludowych. Dla badaczek i badaczy tej tematyki na pewno niezwykle przydatnym będzie tekst autorstwa Judyty Sos, która bardzo szczegółowo opisuje historię kolekcji znajdującej się w zbiorach rzeszowskiego muzeum.

Publikacja stanowi cenne i ważne uzupełnienie już funkcjonujących i dobrze znanych książek dotyczących strojów ludowych. Mam nadzieję, że spotka się ona z przychylnym odbiorem środowisk lokalnych i regionalnych. Jest to też wspaniałe uhonorowanie pamięci o Franciszku Kotuli i wielki pokłon dla Jego wieloletniej działalności dokumentacyjno-badawczej.

Okładka katalogu

Skip to content