Zespół śpiewaczy „Strażowianki” ze Strażowa (region rzeszowski)

Zespół Śpiewaczy „Strażowianki”
Założycielką zespołu „Strażowianki” była Pani Kozikowa, działaczka Koła Gospodyń Wiejskich. Zajmowała sie także stroną choreograficzną, natomiast Władysław Malec, mąż pani Kazimiery należącej do zespołu, pełniący funkcję organisty w Strażowie towarzyszył zespołowi na  akordeonie. W późniejszym okresie szeregi grupy muzyków zasilił także Marek Malec, syn Kazimiery i Władysława.
Pani Kozikowa, z zawodu nauczycielka, wykładała w szkole w Strażowie. Jej marzeniem było zorganizowanie inscenizacji przebiegu wesela strażowskiego, jednak realizacji przedsięwzięcia nie doszło. Nazwa zespołu została nadana przez panią Kozikową                           w porozumieniu z pierwszymi jego członkiniami tworzącymi skład zespołu. Należały do nich: Kazimiera Malec (ze względu na obowiązki domowe pani Kazimiera Malec wycofała się z działalności zespołu), Władysław Malec, mąż Pani Kazimiery pozostał czynnym członkiem do końca  działalności zespołu. podczas służby wojskowej odbywanej w Krakowie, śpiewał w chórze wojskowym. Ukończył on także Studium Organistowskie w Przemyślu. Uczęszczał też do szkoły muzycznej, ale przerwał naukę, gdy dostał powołanie do wojska.
Krystyna Kiwała (urodzona w 1941 r.) jedna z członkiń zespołu; wspomina, że tańczyła w parze z inną kobietą, starszą od siebie około 20 lat. Taki układ wymuszony był koniecznością wynikającą z braku mężczyzn w zespole. Był to zespół kobiecy. Jedna z   aktywniejszych członkiń zespołu była Katarzyna Pikor (zmarła), która prowadziła Koło Gospodyń Wiejskich. W okresie późniejszym do zespołu dołączyły: Bronisława Chmiel i Laskowska Maria (urodzona w  1945),  Wiktoria Bieda (urodzona w 1944 r.).
W początkowych latach działalności, Zespół składał się z 16 kobiet, które śpiewały jak również tańczyły. Początkowo akompaniował im na akordeonie Władysław Malec, z czasem dołączył do niego basista, skrzypek i tak w 1967 roku zawiązała się kapela, która towarzyszyła „Strażowiankom”. Przez pewien czas działała nieformalnie, dopiero w 1975 roku została formalnie zalegalizowana jej działalność.
Dzięki wspólnym staraniom i zaangażowaniu wszystkich członków, zespół zdobył II Nagrodę                 w Przecławiu (rok  nie został ustalony).
17-18 maja 1986 roku, na przeglądzie kapel zorganizowanym przez WDK w Rzeszowie, zespół otrzymał Wyróżnienie.
Zespół koncertował także w Górnie (najprawdopodobniej). Wówczas do uzdrowiska, jak podaje pani Bronisława Chmiel przyjechali goście z siedmiu krajów, których przyjmował Zespół Śpiewaczy „Strażowianki”.
W pamięci pań zachowały się także wyjazdy na dożynki do Malawy, Przybyszówki (obecnie dzielnica Rzeszowa), do Rzeszowa, gdzie odbywały się dożynki powiatowe lub wojewódzkie.
W latach 60 i 70 Zespół posiadał w swych zasobach 24 komplety strojów. Kolejne stroje zakupione zostały z inicjatywy Katarzyny Pikor, przez Koło Gospodyń Wiejskich. Stroje  uszyte  zostały na  miarę. Ostatnie stroje dla zespołu wykonane zostały na zlecenie GOK-u w Krasnem. Wykonane zostały również na miarę dla każdej członkini zespołu. Niektóre z nich zachowały  się i przechowywane są obecnie w Ośrodku Kultury w Strażowie.
Repertuar zespołu tworzony był wspólnie, z udziałem wszystkich członkiń. Każda przynosiła zapamiętane z domu jakieś pieśni. W posiadaniu pani Marii Laskowskiej znajduje się zeszyt-śpiewnik, w którym spisała wszystkie pieśni znajdujące się niegdyś w repertuarze „Strażowianek”. Wiele pieśni przyszło do zespołu wraz z dołączeniem do niego pani Bronisławy Chmiel. Jej matka, wieczorami przygrywała dzieciom na skrzypkach.
Pani Krystyna Kiwała przypomina również sobie, że nim powstał zespół „Strażowianki”, na terenie wsi istniał zespół artystyczny. Prowadził go Franciszek Cyrnek z Palikówki.
Zdjęcie 1,2,3 Strażowianki
Zdjęcie nr 4 „W rzeszowie na rynku chłopców sprzedawali” Zespół Śpiewaczy ze Strażowa- transkrypcja zapisu terenowego
Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 -Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Materiał MP3:

Skip to content