Kaplica pw. św. Rocha w Niechobrzu

KAPLICA p.w. Św. ROCHA w Niechobrzu

Podczas odwiedzania cmentarzy w ten listopadowy czas zdarzyć się może, że trasa nasza wypadnie drogą łączącą Niechobrz ze Zgłobniem (gm. Boguchwała). Wówczas w północno-zachodniej części Niechobrza, daleko od zabudowy wsi, zobaczyć można tajemniczą kaplicę ukrytą w dużej kępie drzew. Uwagę zwraca jej niecodzienny wygląd ma ona kształt prostopadłościanu, zwieńczonego obeliskiem, którego forma zbliżona jest do piramidy. Jest to kaplica p.w. św. Rocha, a otaczający ją gęsty zagajnik jest pozostałością po dawnym cmentarzu cholerycznym. Nieprzypadkowo nosi wezwanie św. Rocha – święty ten powszechnie uznawany był za patrona chorych, orędownika w czasie epidemii. Jego kult szerzył się od poł. XV w., a wzywano go szczególnie podczas dżumy i cholery, w chorobach nóg, zakażeniach i wściekliźnie. Na terenach tych potężna epidemia cholery pojawiła się w 1831 r., nawracające epidemie występowały tu także w latach 1848-1858, zbierając śmiertelne żniwo. W wielu miejscowościach powstawały wówczas cmentarze zwane cholerycznymi. Cmentarz w Niechobrzu zaznaczony jest na mapie katastralnej z 1849 r. wraz z kapliczką, co świadczy o jej wcześniejszej proweniencji.

Trudno jest obecnie ustalić, z czyjej fundacji została wzniesiona. Możliwe jest, że fundatorem był przedstawiciel rodziny Straszewskich, która z początkiem XIX w. zakupiła dominium boguchwalskie z wsiami: Błędowa, Lutoryż, Zgłobień, Nosówka, Woła Zgłobieńska i Niechobrz.

Warto zatrzymać się na krótki postój i zaglądnąć do wnętrza tego obiektu (wewnątrz kaplicy widoczne jest sklepienie kolebkowe ozdobione polichromią iluzjonistyczną, na ścianach polichromia imitująca marmurowe kolumny i płyciny). Przy ścianie tylnej ustawiony jest neobarokowy ołtarzyk, na którym w polu głównym umieszczona jest figura św. Rocha z tradycyjnymi atrybutami.

Niestety, czasy świetności tego obiektu dawno już minęły, a jego stan techniczny budzi poważne obawy.

Skip to content