Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta”.

 

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie otrzymało dofinansowanie ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO na modernizację wystawy stałej „Na co dzień i od święta” (dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- Wspierane działań muzealnych 2017).

Obecnie trwają prace nad katalogiem towarzyszącym przygotowywanej na 2018 rok wystawie stałej stroju ludowego „Na co dzień i od święta”.

Otwarcie zmodernizowanej wystawy „Na co dzień i od święta” nastąpi w maju 2018 roku.

 

 

 

 

Skip to content