RZE (miosło)

Wystawa czynna od 13.10.2017 do 18.03.2018 r.

 

Wystawa „RZE (miosło)” ilustruje działalność przedsiębiorczą występującą na podkarpackich wsiach w XIX i XX wieku. Na ekspozycji zaprezentowane zostały największe i najprężniej działające ośrodki rzemieślnicze w naszym regionie m. in. garncarski w Medyni Głogowskiej, kolbuszowski ośrodek meblarski, rzeszowski ośrodek złotniczy oraz tradycje hutnicze i pszczelarskie na terenie Puszczy Sandomierskiej.

Na ekspozycji poruszona została tematyka pracy chałupniczej, która wykonywana była w gospodarstwach wiejskich oraz tradycje ośrodka rzemieślniczego związanego z wyrobami ze skóry na terenie Świlczy.

Na wystawie po raz pierwszy szerszej publiczności zaprezentowane zostały najcenniejsze zbiory znajdujące się w Archiwum Muzeum Etnograficznego (m. in. księgi cechowe prowadzone od XVIII w., świadectwa nauki i wyzwolin czeladników, księgi rachunkowe) oraz banknoty i monety służące do transakcji handlowych.

Wystawa „RZE (miosło)” stanowi integralną część projektu edukacyjnego „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia. Edycja druga” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Kurator wystawy oraz autor scenariusza: Monika Zydroń

Aranżacja plastyczna: Justyna Wiśniowska

Opracowanie graficzne: Jakub Basara

 

Skip to content