Zakończenie I etapu realizacji zadania „Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe”.

W 2011 roku Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, po wielu latach przerwy wznowiło prace badawcze w zakresie dokumentacji folkloru muzycznego na terenie Podkarpacia. Ten kierunek działań naszej Instytucji możliwy jest dzięki programom MKiDN wspierających ochronę dziedzictwa kulturowego.

Obecnie Muzeum realizuje kolejny projekt dokumentujący zjawiska z zakresu tradycji muzycznych w regionie.

„Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe”, to projekt realizowany przy wsparciu środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z założeniem projektu zakończony został I etap działań obejmujący eksplorację terenu w zakresie pozyskania materiałów źródłowych.  Obok cennych informacji dot. działalności kapel ludowych zebrany został imponujący materiał będący dowodem mocno zakorzenionej w tradycji Podkarpacia działalności orkiestr dętych (fotografie archiwalne, nagrania video, kopie kronik orkiestr, publikacje, archiwalne zapisy nutowe i inne).

Uzyskane materiały zaprezentowane zostaną za pośrednictwem nowo przygotowywanej platformy internetowej, która udostępniona zostanie jesienią br.

Planowane na dzień 17 listopada br. spotkanie podsumowujące realizację zadania, będzie także okazją do zaprezentowania wyników badań i dyskusji nad potrzebami i kierunkami działalności środowiska orkiestr dętych.

Już dziś serdecznie zapraszamy muzyków i osoby związanych z działalnością orkiestr dętych do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Serdeczne podziękowanie pragniemy złożyć wszystkim rozmówcom za życzliwość i pomoc w pozyskaniu niezbędnych informacji.

 

Więcej informacji ukaże się na stronie: www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl

Skip to content