Z pamiętników włościanina-Jana Słomki

Wystawa czynna od 3 lutego do 30 lipca 2017 r.

Wystawa ukazuje życie codzienne mieszkańców Podkarpackich wsi w XIX i XX w. Narratorem wystawy jest Jan Słomka, wójt Dzikowa, autor „Pamiętników włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych” , wydanych po raz pierwszy w Krakowie w 1912 r. Był on doskonałym obserwatorem środowiska w którym żył, potrafił doskonale opisać otaczającą go rzeczywistość i oddać sytuację materialną i społeczną warstwy chłopskiej, z której się wywodził. Z pamiętnika, którego fragmenty są komentarzem wystawy, dowiadujemy się o cenach gruntu i zwierząt gospodarskich, o rzemiosłach jakich podejmowali się mieszkańcy Dzikowa, i klęskach które spadały na okoliczne wsie. Wystawa przenosi nas kolejno na pola uprawne, do wnętrza wiejskiej chaty (gdzie można poznać historię pierwszego zegara w Dzikowie i reakcję współziomków na taki zbytek) w przestrzeń mówiącą nam o różnych sposobach zarobkowania pieniędzy, na jarmark, a następnie w podróż do krainy snów- Ameryki…

Kurator wystawy: Judyta Sos
Scenariusz wystawy: Judyta Sos, Monika Zydroń
Aranżacja plastyczna: Justyna Pisarek
Opracowanie graficzne: Jakub Basara

Fotografie pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego

Skip to content