„Nie wszystko złoto, co się świeci…”

Tematem przewodnim wystawy jest sytuacja ekonomiczna mieszkańców wsi na przełomie XIX i XX w. Skierowana zarówno do osób dorosłych, jak i najmłodszego odbiorcy, przedstawia źródła pozyskiwania dochodów na wsi oraz obrót ówczesnej waluty. Część pierwsza poświęcona jest uprawie roli i hodowli zwierząt – podstawie chłopskiej gospodarki oraz skrzętności, która była charakterystyczna dla tej warstwy społeczeństwa. Kolejne etapy ilustrują wybrane, różne formy zarabiania, wydatkowania i oszczędzania pieniędzy. Na wystawie prezentowane są eksponaty pochodzące ze zbiorów własnych Muzeum oraz z kolekcji prywatnych (m. in. monety, bilety skarbowe i banknoty, bony, dokumenty notarialne), a także przedmioty używane dawniej przez pracowników banków NBP i PKO w Rzeszowie. Uzupełnieniem ekspozycji jest kolekcja skarbonek, będących własnością Szczepana Ignaczyńskiego z Kraśnika oraz pochodzące z różnych stron świata banknoty z wizerunkami wsi (ze zbiorów Czesławy Zawadzkiej z Przychojca). Fragmenty tekstu będące narracją do wystawy zaczerpnięte są z „Pamiętników włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych” autorstwa Jana Słomki –wójta Dzikowa, wydanych po raz pierwszy w Krakowie w 1912 r.

Wystawa jest częścią projektu edukacyjnego pt. „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia” dotowanego przez
NARODOWY BANK POLSKI (w ramach programu dofinansowania projektów edukacyjnych).

Fotografie pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego

Kurator wystawy: Judyta Sos
Scenariusz wystawy: Judyta Sos, Monika Zydroń
Aranżacja plastyczna: Justyna Pisarek
Opracowanie graficzne: Jakub Basara

Skip to content