Regulamin konkursu „Nie wszystko złoto, co się świeci…”

Sedecznie zachęcamy wszystkich uczestników projektu „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia do udziału w konkursie:

Regulamin konkursu „Nie wszystko złoto, co się świeci…”

1. Konkurs „Nie wszystko złoto, co się świeci…” jest jednym z elementów projektu „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia”, dlatego mogą w nim wziąć    udział wszyscy uczniowie podkarpackich szkół, którzy są jego uczestnikami.

2. Uczniowie klas I-V Szkół Podstawowych, którzy są uczestnikami Projektu „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia” oraz biorą udział w konkursie powinni na podstawie wiadomości zdobytych podczas zajęć edukacyjnych w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie dowolną techniką plastyczną przedstawić temat:  skąd mieszkańcy wsi brali kiedyś pieniądze. Format prac dowolny.

3. Uczniowie klas VI Szkół Podstawowych oraz uczniowie Gimnazjów, którzy są uczestnikami Projektu „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia” i biorą udział w konkursie powinni na podstawie wiadomości zdobytych podczas zajęć edukacyjnych w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie wcielić się w postać z gry „Chłopska szkoła biznesu” i przedstawić swój pomysł na biznes. Objętość tekstu i styl dowolne.

4. Prace konkursowe należy składać w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie lub przesyłać pocztą na adres: Rynek 6, 35-064 Rzeszów do dnia 25 listopada 2016 r. (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

5. Nagrodą główną za zajęcia I miejsca w obu kategoriach wiekowych jest tablet, za zajęcia II miejsca aparat fotograficzny, za zajęcie III miejsca odtwarzacz mp4. Każdy ze zwycięzców otrzyma ponadto nagrody niespodzianki.

6. Wychowawcy uczniów nagrodzonych w obu kategoriach wiekowych za miejsca I-III, otrzymają nagrody książkowe.

7. Prace powinny być opisane w następujący sposób: „Imię, Nazwisko, Szkoła, Klasa, Imię i nazwisko wychowawcy, nr kontaktowy wychowawcy, Konkurs: >>Nie wszystko złoto, co się świeci<<”

8. Skład jury konkursowego wskaże Kierownik Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na początku grudnia 2016 roku, nie później niż 10 grudnia.

10. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę 11 grudnia 2016 roku o godz. 14. W siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie (Rynek  6). W razie nieobecności nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Muzeum.

Życzymy powodzenia!

Skip to content